Strona główna » Dokumenty » Komunikaty i ogłoszenia » Wykaz nieruchomości przeznaczonych do przedaży

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do przedaży


Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity – Dz. U. z dnia 9 grudnia 2004 r. poz. 2603 ) Burmistrz Borku Wlkp. podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży następujące nieruchomości położone w Borku Wlkp.
Dane o nieruchomości:
- nieruchomość niezabudowana
- n-ry ewidencyjne działek – 73/64 o pow. 0,1498 ha, 73/72 o pow. 0,2500 ha, 73/73 on pow. 0,8981 ha, 73/74 o pow. 0,1000 ha, 73/75 o pow.0,2664 zapisane w księdze wieczystej nr 29657.
- całkowita powierzchnia nieruchomości – 1,6643 ha
- nieruchomość stanowi działki niezabudowane
- plan zagospodarowania przestrzennego utracił swą ważność z dniem 31 grudnia 2003 r., w planie tym działki przeznaczone były pod tereny przemysłu, składów i budownictwa.
- cena nieruchomości : 255.000,00 zł.
- nieruchomość stanowi działkę przeznaczoną pod zabudowę
Uwaga!!! Dzierżawcą gruntu jest Spółka „BIOPAL”.
Nieruchomość zostanie sprzedana w drodze przetargu ustnego.
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu na tablicy ogłoszeń.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Komunikaty i ogłoszenia
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Stefan Szymczak
Informację wprowadził: Mirosław Janowski
Opublikowany dnia: 2008-01-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-01-09
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Sprawdz stan sprawy w Urzędzie - kliknij tutaj
System umożliwia sprawdzenie statusu spraw prowadzonych w Urzędzie Miejskim w Borku Wlkp.. Aby uzyskać informację o prowadzonej sprawie należy podać numer dokumentu znajdujący się na "Potwierdzeniu przyjęcia pisma". Numer ten należy wpisać w polu wyszukiwarki.Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Valid XHTML 1.0 Transitional

skrzynka
podawcza