Strona główna » Dokumenty » Przetargi » Przetargi - zamówienia publiczne - wyniki postępowań » ROZBUDOWA I REMONT KAPITALNY BUDYNKU RATUSZA ORAZ ZAGOSPODAROWANIE RYNKU NA PLAC REPREZENTACYJNY Z DROBNYMI OBIEKTAMI HANDLOWYMI, ZIELENIĄ, DROBNYMI OBIEKTAMI MAŁEJ ARCHITEKTURY WRAZ Z OŚWIETLENIEM W BORKU WLKP. - ETAP I”

ROZBUDOWA I REMONT KAPITALNY BUDYNKU RATUSZA ORAZ ZAGOSPODAROWANIE RYNKU NA PLAC REPREZENTACYJNY Z DROBNYMI OBIEKTAMI HANDLOWYMI, ZIELENIĄ, DROBNYMI OBIEKTAMI MAŁEJ ARCHITEKTURY WRAZ Z OŚWIETLENIEM W BORKU WLKP. - ETAP I”OZP 341/8/2008

Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego pn.

ROZBUDOWA I REMONT KAPITALNY BUDYNKU RATUSZA ORAZ ZAGOSPODAROWANIE RYNKU NA PLAC REPREZENTACYJNY Z DROBNYMI OBIEKTAMI HANDLOWYMI, ZIELENIĄ, DROBNYMI OBIEKTAMI MAŁEJ ARCHITEKTURY WRAZ Z OŚWIETLENIEM W BORKU WLKP. - ETAP I”

Na podstawie Art. 93. ust. 1. pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający tj. Gmina Borek Wlkp. reprezentowana przez Burmistrza Borku Wlkp. informuje, że postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego pn. „ROZBUDOWA I REMONT KAPITALNY BUDYNKU RATUSZA ORAZ ZAGOSPODAROWANIE RYNKU NA PLAC REPREZENTACYJNY Z DROBNYMI OBIEKTAMI HANDLOWYMI, ZIELENIĄ, DROBNYMI OBIEKTAMI MAŁEJ ARCHITEKTURY WRAZ Z OŚWIETLENIEM W BORKU WLKP. - ETAP I”
zostało unieważnione.

U z a s a d n i e n i e

W postępowaniu przetargowym „ROZBUDOWA I REMONT KAPITALNY BUDYNKU RATUSZA ORAZ ZAGOSPODAROWANIE RYNKU NA PLAC REPREZENTACYJNY
Z DROBNYMI OBIEKTAMI HANDLOWYMI, ZIELENIĄ, DROBNYMI OBIEKTAMI MAŁEJ ARCHITEKTURY WRAZ Z OŚWIETLENIEM W BORKU WLKP. - ETAP I” ogłoszonym
w dniu 28.04.2008 r., Zamawiający stwierdza, że wpłynęły dwie ważne oferty, których wartości ofertowe przekraczają kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na zadanie wynoszącą 3.818.270,00 zł.
Zgodnie z Art. 93. ust.1. pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w Dziale VI, Art 179 do 198 ustawy z dn. 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z pózn. zm.)
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - wyniki postępowań
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosław Janowski
Informację wprowadził: Mirosław Janowski
Opublikowany dnia: 2008-06-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-07-09
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Sprawdz stan sprawy w Urzędzie - kliknij tutaj
System umożliwia sprawdzenie statusu spraw prowadzonych w Urzędzie Miejskim w Borku Wlkp.. Aby uzyskać informację o prowadzonej sprawie należy podać numer dokumentu znajdujący się na "Potwierdzeniu przyjęcia pisma". Numer ten należy wpisać w polu wyszukiwarki.Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Valid XHTML 1.0 Transitional

skrzynka
podawcza