Strona główna » Dokumenty » Obwieszczenia » Obwieszczenie o rejestracji przedpoborowych mężczyzn urodzonych w 1990 roku

Obwieszczenie o rejestracji przedpoborowych mężczyzn urodzonych w 1990 roku

Numer dokumentu: 3
Rok: 2008

 

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 z późn. zm.) oraz § 9 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 września 2006 r. w sprawie rejestracji przedpoborowych (Dz. U. Nr 186, poz. 1377 z dnia 13 października 2006 r.) informuję, że w dniu 6 października 2008 r. przeprowadzona zostanie rejestracja przedpoborowych.

 

  1. Do stawienia się do rejestracji wzywa się mężczyzn urodzonych w 1990 roku oraz urodzonych w latach 1989, 1988, 1987, 1986, 1985, 1984, którzy dotychczas nie spełnili obowiązku zgłoszenia się do rejestracji i nie stawali do poboru wojskowego, zameldowanych na pobyt stały albo zameldowanych na pobyt czasowy trwający ponad 2 miesiące na terenie gminy Borek Wielkopolski.

  2. Rejestracja odbędzie się w lokalu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Borku Wielkopolskim przy ulicy Powstańców Wielkopolskich 4.

  3. Przedpoborowy zgłaszający się do rejestracji obowiązany jest przedstawić dowód osobisty, a jeżeli nie ukończył 18 roku życia – inny dokument pozwalający na ustalenie jego tożsamości.

  4. Przedpoborowy trwale niezdolny do osobistego zgłoszenia się do rejestracji wskutek kalectwa lub ułomności, może obowiązek ten spełnić za pośrednictwem pełnoletniego członka najbliższej rodziny. Zgłaszający (członek rodziny) powinien przedstawić organowi przeprowadzającemu rejestrację własny dowód osobisty, dokument potwierdzający niemożność osobistego zgłoszenia się przedpoborowego oraz jeden z dokumentów wymienionych w pkt. 3.

  5. Przedpoborowy, który w okresie od dnia ogłoszenia do dnia rozpoczęcia rejestracji zmienił miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 2 miesiące, obowiązany jest zgłosić się do Urzędu Miasta / Miasta i Gminy / Gminy właściwego ze względu na nowe miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 2 miesiące.

  6. Przedpoborowy, który po rozpoczęciu rejestracji zamierza zmienić miejsce pobytu, obowiązany jest zgłosić się do rejestracji przed dokonaniem zmiany miejsca pobytu.

  7. Przedpoborowy obowiązany jest zawiadomić pisemnie lub za pośrednictwem innej osoby Urząd Miasta / Miasta i Gminy / Gminy o uzasadnionych przeszkodach uniemożliwiających zgłoszenie się do rejestracji najpóźniej w dniu wyznaczonym na zgłoszenie się do rejestracji, a także dopełnić obowiązku zgłoszenia się do rejestracji niezwłocznie po ustaniu przeszkody, przedkładając dowody usprawiedliwiające niezgłoszenie się w wyznaczonym terminie.

  8. Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia przedpoborowego od obowiązku zgłoszenia się do rejestracji w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu.

  9. Przedpoborowi, którzy bez uzasadnionych powodów nie zgłoszą się do rejestracji w określonym terminie i miejscu i nie przedłożą wymaganych dokumentów, w myśl art. 224 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 z późn. zm.), podlegają karze grzywny albo karze ograniczenia wolności.

 


Burmistrz
/-/ Marian Jańczak

 

Borek Wielkopolski, dnia 16 września 2008 r.
Informacje powiązane:

- osoby:Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Ryszar Busz
Informację wprowadził: Mirosław Janowski
Opublikowany dnia: 2008-09-18
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-09-18
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Sprawdz stan sprawy w Urzędzie - kliknij tutaj
System umożliwia sprawdzenie statusu spraw prowadzonych w Urzędzie Miejskim w Borku Wlkp.. Aby uzyskać informację o prowadzonej sprawie należy podać numer dokumentu znajdujący się na "Potwierdzeniu przyjęcia pisma". Numer ten należy wpisać w polu wyszukiwarki.Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Valid XHTML 1.0 Transitional

skrzynka
podawcza