Strona główna » Dokumenty » Komunikaty i ogłoszenia » Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie położonym w rejonie miejscowości Frasunek – „Frasunek”

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie położonym w rejonie miejscowości Frasunek – „Frasunek”


Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492) oraz Uchwały Rady Miejskiej Borku Wlkp. Nr VIII/41/2007 z dnia 26 kwietnia 2007r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu spodarowania przestrzennego na terenie położonym w rejonie miejscowości Frasunek – „Frasunek”, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 6 października 2008r. do 4 listopada 2008r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Borku Wlkp., ul. Droga Lisia 1, 63-810 Borek Wlkp., w godzinach urzędowania.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 3 listopada 2008r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury przy ul. Powstańców Wlkp. 4 w Borku Wlkp. w godzinach od 12:00 do 14:00.
Zgodnie z art. 18 ust 1., każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Borku Wlkp. z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 listopada.
Burmistrz Borku Wlkp.
/-/ Marian Jańczak


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- osoby:Typ dokumentu: Komunikaty i ogłoszenia
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Donata Drukarczyk
Informację wprowadził: Mirosław Janowski
Opublikowany dnia: 2008-09-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-09-22
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Sprawdz stan sprawy w Urzędzie - kliknij tutaj
System umożliwia sprawdzenie statusu spraw prowadzonych w Urzędzie Miejskim w Borku Wlkp.. Aby uzyskać informację o prowadzonej sprawie należy podać numer dokumentu znajdujący się na "Potwierdzeniu przyjęcia pisma". Numer ten należy wpisać w polu wyszukiwarki.Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Valid XHTML 1.0 Transitional

skrzynka
podawcza