Strona główna » Dokumenty » Obwieszczenia » OBWIESZCZENIE w sprawie: zawiadomienia o trwającej procedurze opracowywania projektu Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami na lata 2008-2011 z perspektywą 2012 - 2019 oraz sporządzenia wspólnego Planu Gospodarki Odpadami dla 17 Gmin - członków POROZUMIENIA MIĘDZYGMINNEGO w Jarocinie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

OBWIESZCZENIE w sprawie: zawiadomienia o trwającej procedurze opracowywania projektu Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami na lata 2008-2011 z perspektywą 2012 - 2019 oraz sporządzenia wspólnego Planu Gospodarki Odpadami dla 17 Gmin - członków POROZUMIENIA MIĘDZYGMINNEGO w Jarocinie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Numer dokumentu: 1
Rok: 2009

 

Burmistrz Borku Wielkopolskiego zawiadamia o trwającej procedurze opracowywania projektu Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami na lata 2008-2011 z perspektywą 2012 - 2019 oraz sporządzenia wspólnego Planu Gospodarki Odpadami dla 17 Gmin - członków POROZUMIENIA MIĘDZYGMINNEGO w Jarocinie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

W ramach procedury opracowywania projektu planu zostały wykonane między innymi następujące czynności:

1) Ogłoszeniem w dniu 06 listopada 2008 roku zawiadomiono społeczeństwo o przystąpieniu do opracowywania projektu Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami na lata 2008-2011
z perspektywą 2012 - 2019 oraz sporządzenia wspólnego Planu Gospodarki Odpadami dla 17 Gmin - członków POROZUMIENIA MIĘDZYGMINNEGO w Jarocinie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

2) W dniach od 06 listopada do 05 grudnia 2008 roku zapewniono możliwość zgłaszania na piśmie ewentualnych uwag i wniosków. W podanym terminie nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski pochodzące od społeczeństwa.


Działając na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z dnia 7 listopada 2008 r.), Burmistrz Borku Wielkopolskiego

informuje

o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko opracowanego projektu Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami na lata 2008-2011 z perspektywą 2012 - 2019 oraz sporządzenia wspólnego Planu Gospodarki Odpadami dla 17 Gmin - członków POROZUMIENIA MIĘDZY GMINNEGO w Jarocinie wraz z prognozą oddziaływania
na środowisko.

Opracowywany przez Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środowiska CODEX Sadowski
i Wspólnicy Spółka Jawna ul. Poselska 34, 63-000 Środa Wielkopolska projekt Planu Gospodarki Odpadami wraz z prognozą oddziaływania na środowisko został udostępniony do publicznego wglądu, poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Borku Wlkp.: www.borekwlkp.pl . Powyższy dokument jest również dostępny do wglądu w Urzędzie Miejskim w Borku Wlkp. ul. Droga Lisia 1, w Referacie Ochrony Środowiska, Architektury, Inwestycji, Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej /pokój nr 1 /

W dniach od 06 lutego do 06 marca 2009 roku zainteresowane osoby mogą składać uwagi
i wnioski do przedłożonego projektu planu.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

  1. w formie pisemnej do Urzędu Miejskiego w Borku Wielkopolskim, ul.Droga Lisia 1, 63-810 Borek Wlkp.

  2. ustnie do protokołu w Referacie Ochrony Środowiska, Architektury, Inwestycji, Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej / ul.Droga Lisia 1, pokój nr 1 /

  3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: sadowski@codex.pl lub borekwlkp@borekwlkp.pl


Organem właściwym do rozpatrzenia uwag/wniosków jest Burmistrz Borku Wlkp.


Burmistrz Borku Wlkp.

Marian Jańczak


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- osoby:Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosław Twardowski
Informację wprowadził: Mirosław Janowski
Opublikowany dnia: 2009-02-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-02-06
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Sprawdz stan sprawy w Urzędzie - kliknij tutaj
System umożliwia sprawdzenie statusu spraw prowadzonych w Urzędzie Miejskim w Borku Wlkp.. Aby uzyskać informację o prowadzonej sprawie należy podać numer dokumentu znajdujący się na "Potwierdzeniu przyjęcia pisma". Numer ten należy wpisać w polu wyszukiwarki.Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Valid XHTML 1.0 Transitional

skrzynka
podawcza