Strona główna » Dokumenty » Przetargi » Przetargi - zamówienia publiczne - wyniki postępowań » Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Udzielenie kredytu inwestycyjnego długoterminowego w kwocie 3.500.000,00”

Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Udzielenie kredytu inwestycyjnego długoterminowego w kwocie 3.500.000,00”


Borek Wlkp., dnia 25 lutego 2009 r.                           Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego w trybie        przetargu nieograniczonego pn. „Udzielenie kredytu inwestycyjnego
długoterminowego w kwocie 3.500.000,00”


Na podstawie art. 93. ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający tj. Gmina Borek Wlkp. reprezentowana przez Burmistrza Borku Wlkp. informuje, że postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Udzielenie kredytu inwestycyjnego długoterminowego w kwocie 3.500.000,00” zostało unieważnione. 

U z a s a d n i e n i e


Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 roku Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego
z uwagi na to, iż postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego, poprzez naruszenie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych odnośnie przekazywania Wykonawcom przez Zamawiającego treści zapytań wraz z wyjaśnieniami bez ujawniania źródła zapytania.

Zgodnie z art. 93. ust. 1. pkt. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia. 
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - wyniki postępowań
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Wioleta Mrówczyńska
Informację wprowadził:
Opublikowany dnia: 2009-02-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-02-25
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Sprawdz stan sprawy w Urzędzie - kliknij tutaj
System umożliwia sprawdzenie statusu spraw prowadzonych w Urzędzie Miejskim w Borku Wlkp.. Aby uzyskać informację o prowadzonej sprawie należy podać numer dokumentu znajdujący się na "Potwierdzeniu przyjęcia pisma". Numer ten należy wpisać w polu wyszukiwarki.Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Valid XHTML 1.0 Transitional

skrzynka
podawcza