Strona główna » Dokumenty » Sprawy do załatwienia » Podatki i opłaty lokalne » PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - OSOBY PRAWNE

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - OSOBY PRAWNE


Karta Informacyjna

Zgłoszenie przedmiotu opodatkowania oraz korekta podatku od nieruchomości od osób prawnych

I. Podstawa prawna
Art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
Art. 21 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa

II. Wymagane dokumenty
1. zgłoszenie przedmiotu opodatkowania:
Akt notarialny
Wypełniona deklaracja w sprawie podatku od nieruchomości
2. korekta podatku:
Wniosek o korektę podatku od nieruchomości
Wypełniona deklaracja w sprawie podatku od nieruchomości

III. Opłaty
brak

IV. Termin załatwienia sprawy
bez zbędnej zwłoki

V. Miejsce załatwienia sprawy
Urząd Miejski Borku Wlkp. ul. Rynek 1, Referat finansowy.
VI. Jednostka odpowiedzialna
Urząd Miejski Borku Wielkopolskiego

VII. Tryb odwoławczy
Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem Burmistrza Borku Wielkopolskiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

XI. Uwagi
Zgodnie z art. 224 § 1 Ordynacji podatkowej – wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji.


Pliki do pobrania:



Informacje powiązane:

- osoby:



Typ dokumentu: Podatki i opłaty lokalne
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Joanna Pruszkowska
Informację wprowadził: Mirosław Janowski
Opublikowany dnia: 2009-03-02
Wprowadzony do BIP dnia: 2019-09-05
Ilość zmian wpisu: 5 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie