Strona główna » Dokumenty » Sprawy do załatwienia » Podatki i opłaty lokalne » PODATEK ROLNY, LEŚNY - OSOBY PRAWNE

PODATEK ROLNY, LEŚNY - OSOBY PRAWNE


Karta Informacyjna

Zgłoszenie przedmiotu opodatkowania oraz korekta podatku rolnego i podatku leśnego od osób prawnych

I. Podstawa prawna
Art. 6a ust. 8 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym
Art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym
Art. 21 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa
II. Wymagane dokumenty
1. zgłoszenie przedmiotu opodatkowania:
Akt notarialny
Wypełniona deklaracja na podatek rolny lub/i podatek leśny,
2. korekta podatku:
Wniosek o korektę
Wypełniona deklaracja w sprawie podatek rolny lub/i podatek leśny,

III. Opłaty
brak

IV. Termin załatwienia sprawy
bez zbędnej zwłoki

V. Miejsce załatwienia sprawy
Urząd Miejski Borku Wlkp. ul. Rynek 1, Referat finansowy

VI. Jednostka odpowiedzialna
Urząd Miejski Borku Wielkopolskiego

VII. Tryb odwoławczy
Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem Burmistrza Borku Wielkopolskiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

XI. Uwagi
Zgodnie z art. 224 § 1 Ordynacji podatkowej – wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji.


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- osoby:Typ dokumentu: Podatki i opłaty lokalne
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Joanna Pruszkowska
Informację wprowadził: Mirosław Janowski
Opublikowany dnia: 2009-03-02
Wprowadzony do BIP dnia: 2019-09-05
Ilość zmian wpisu: 4 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie