Strona główna » Dokumenty » Komunikaty i ogłoszenia » OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU KONSULTACJI PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE: OKREŚLENIA WARUNKÓW I TRYBU FINANSOWEGO WSPIERANIA ROZWOJU SPORTU W GMINIE BOREK WLKP.

OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU KONSULTACJI PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE: OKREŚLENIA WARUNKÓW I TRYBU FINANSOWEGO WSPIERANIA ROZWOJU SPORTU W GMINIE BOREK WLKP.


Burmistrz Borku Wlkp. na podstawie Uchwały Nr XLVII/348/2010 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 21 października 2010 r., w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, ogłasza rozpoczęcie konsultacji:
– projektu uchwały Rady Miejskiej Borku Wlkp. w sprawie: określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Borek Wlkp.
– termin rozpoczęcia konsultacji: 29 październiki 2010 r.
– termin zakończenia konsultacji: 7 listopad 2010 r.
– forma konsultacji: zamieszczenie ww. projektu uchwały na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Borek Wlkp.
– tryb konsultacji: wyrażenie opinii lub złożenie uwag w sprawie będącej przedmiotem konsultacji.

Opinie i wnioski można złożyć w formie pisemnej w Sekretariacie Urzędu Miejskiego
w Borku Wlkp., ul. Rynek 1, 63-810 Borek Wlkp. lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym na adres maila: borekwlkp@borekwlkp.pl

Serdecznie zapraszamy do złożenia opinii w w/w zakresie.


Burmistrz Borku Wlkp.
/-/ Marian Jańczak


Załączniki:
1. Projekt uchwały Nr XLVIII/......../2010 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie:określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Borek Wlkp.
2. Formularz konsultacji, za pomocą którego można składać opinie, uwagi i wnioski.
Borek Wlkp., dnia 29 października 2010r.

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Komunikaty i ogłoszenia
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosław Janowski
Informację wprowadził: Mirosław Janowski
Opublikowany dnia: 2010-10-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-10-29
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Sprawdz stan sprawy w Urzędzie - kliknij tutaj
System umożliwia sprawdzenie statusu spraw prowadzonych w Urzędzie Miejskim w Borku Wlkp.. Aby uzyskać informację o prowadzonej sprawie należy podać numer dokumentu znajdujący się na "Potwierdzeniu przyjęcia pisma". Numer ten należy wpisać w polu wyszukiwarki.Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Valid XHTML 1.0 Transitional

skrzynka
podawcza