Strona główna » Dokumenty » Komunikaty i ogłoszenia » Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży


Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity – Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm. ) Burmistrz Borku Wlkp. podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży następującą nieruchomość:
Położona w Borku Wlkp. przy ul. Droga Lisia
Dane o nieruchomości:
nieruchomość nie zabudowana
nr ewidencyjny działki – 1054 o pow. 0,0177 ha , zapisanej w księdze wieczystej nr PO1Y/00003802
plan zagospodarowania przestrzennego utracił swą ważność jednakże w planie tym nieruchomość przeznaczona była pod tereny mieszkalnictwa rodzinnego o niskiej intensywności zabudowy, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Borek Wlkp. Zatwierdzonego Uchwałą nr V/29/2003 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 6 lutego 2003 r.zmienionego Uchwałą nr XXXVI/270 działka ta przeznaczona jest pod strukturę przekształceń i intensyfikacji rozwoju systemu osadniczego.
wartość nieruchomości : 6.900,00 zł.
nieruchomość stanowi działkę nie zabudowaną, która nie może stanowić samodzielnej działki budowlanej.
Nieruchomość zostanie zbyta w drodze bezprzetargowej w formie uzupełnienia nieruchomości sąsiedniej.
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu na tablicy ogłoszeń.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Komunikaty i ogłoszenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Mirosław Janowski
Informację wprowadził: Mirosław Janowski
Opublikowany dnia: 2011-03-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-03-22
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Sprawdz stan sprawy w Urzędzie - kliknij tutaj
System umożliwia sprawdzenie statusu spraw prowadzonych w Urzędzie Miejskim w Borku Wlkp.. Aby uzyskać informację o prowadzonej sprawie należy podać numer dokumentu znajdujący się na "Potwierdzeniu przyjęcia pisma". Numer ten należy wpisać w polu wyszukiwarki.Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Valid XHTML 1.0 Transitional

skrzynka
podawcza