Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie: zmian budżetu i w budżecie

w sprawie: zmian budżetu i w budżecie

Numer uchwały: 268
Numer sesji: 39
Rok: 2006

Uchwała NR XXXIX/268/2006-04-21

Rady Miejskiej Borku Wlkp.

Z dnia 16 marca 2006 roku

 

W sprawie: zmian budżetu u w budżecie

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 165, art. 173 ust. 1 i art. 184 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r., Nr 249 poz. 2104) Rada Miejska Borku Wlkp. uchwala, co następuje:

§ 1

.1. Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 141.771 zł jak w załączniku Nr1 do niniejszej uchwały.

§ 2

. Rezerwa ogólna po zmianie wynosi 147.000 zł.

§ 3

. Przychody i rozchody budżetu gminy po zmianach określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4

“§ 8a Ustala się dla samorządowych jednostek budżetowych następujące zasady rozliczania zwrotów wydatków:

Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwrotu wydatków dokonanych w roku budżetowym 2006 przyjmowane są na rachunek bankowy danej jednostki i zmniejszają wykonanie wydatków w roku 2006.

. W uchwale Nr XXXVIII/261/2006 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2006 dodaje się § 8a w brzmieniu:

Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty podatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych przyjmowane są na rachunek bankowy i stanowią dochody gminy roku 2006”

§ 5

. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Borku Wlkp.

§ 6

. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 14.696.538 zł
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Mirosław Janowski
Informację wprowadził: Mirosław Janowski
Opublikowany dnia: 2006-03-16
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-10-18
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Sprawdz stan sprawy w Urzędzie - kliknij tutaj
System umożliwia sprawdzenie statusu spraw prowadzonych w Urzędzie Miejskim w Borku Wlkp.. Aby uzyskać informację o prowadzonej sprawie należy podać numer dokumentu znajdujący się na "Potwierdzeniu przyjęcia pisma". Numer ten należy wpisać w polu wyszukiwarki.Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Valid XHTML 1.0 Transitional

skrzynka
podawcza