Strona główna » Dokumenty » Komunikaty i ogłoszenia » Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia


Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity – Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm. ) Burmistrz Borku Wlkp. podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do zbycia następujące nieruchomości:

I. Przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

1. Położona w Studziannie

Dane o nieruchomości:

 • nieruchomość stanowi działkę zabudowaną garażem, która jest wykorzystywana jako Remiza OSP

 • nr ewidencyjny działki – 97/7 o pow. 0,0360 ha zapisanej w księdze wieczystej nr PO1Y/00023887/8

 • plan zagospodarowania przestrzennego utracił swą ważność, w obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zatwierdzone uchwałą nr V/29/2003 Rady Miejskiej z dnia 6 lutego 2003 r. nieruchomość ta jest położona w strukturze przekształceń i intensyfikacji systemu osadniczego

 • wartość nieruchomości – 14.000,00 zł.

 • nieruchomość zostanie sprzedana na uzupełnienie nieruchomości sąsiedniej.

2. Położona w Borku Wlkp. przy ul. Szosa Jaraczewska

Dane o nieruchomości:

 • nieruchomość stanowi działkę niezabudowaną, która nie może być przeznaczona pod zabudowę, ponieważ znajduje się na niej linia elektryczna SN

 • nr ewidencyjny działki – 308/9 o pow. 0,0420 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1Y/00022761/2

 • plan zagospodarowania przestrzennego utracił swą ważność, w obowiązującym studium działka ta przeznaczona jest pod obszar potencjalnego rozwoju systemu osadniczego

 • wartość nieruchomości – 8.480,00 zł.

 • nieruchomość zostanie sprzedana w drodze bezprzetargowej na uzupełnienie nieruchomości sąsiedniej

II. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia przez wydzierżawienie na okres 1 lub 2 lat

 1. działka nr 743 położona w Borku Wlkp. – obszar 0,5410 ha /na części stanowiącej stawek

 2. działka nr 747 położona w Borku Wlkp.- obszar 0,7256 ha

 3. działka nr 718 położona w Borku Wlkp. – obszar 0,2664 ha

 4. działka nr 1/5 położona w Borku Wlkp.- obszar 1,1006 ha

 5. działka nr 1/6 położona w Borku Wlkp.- obszar 2,8254 ha

 6. działka nr 50/2 położona w Jeżewie – obszar 0,25 ha

 7. działka nr 832/5 położona w Borku Wlkp. – obszar 1,0815 ha

 8. działka nr 832/11 położona w Borku Wlkp. – obszar 0,6228 ha,

 9. działka nr ¼ położona w Borku Wlkp. – obszar 0,61 ha

 10. działka nr 333/14 położona w Borku Wlkp. – obszar 0,03 ha,

 11. działka nr 308/11 położona w Borku Wlkp. – obszar 0,8057 ha,

 12. działka 1/8 – położona w Borku Wlkp. obszar 2,6330 ha

 13. działka nr 836 położona w Borku Wlkp.- obszar 0,4338 ha

 14. działka nr 267/1 cz. położona w obrębie Siedmiorogów II – obszar 0,3214 ha,

 15. działka nr 1/10 położona w obrębie Borek Wlkp. – obszar 0,1231 ha

 16. działka nr 3 cz. położona w Głogininie – obszar 0,30 ha

 17. działka 84/12 położona w obrębie Siedmiorogów I – obszar 0,18 ha

 18. działki nr 73/25, 73/26, 73/13, 73/55, 73/56 położone w obrębie Borek Wlkp. – obszar 5,2640 ha

 19. działka 73/19 położona w obrębie Borek Wlkp. –obszar 0,23 ha

 20. działka nr 321 położona w Głogininie - stanowiąca staw o obszarze 0,75 ha

 21. działka 837 położona w Borku Wlkp. obszar 12 m 2

 22. działka 73/17 położona w Borku Wlkp. obszar 0,2268 ha

 23. działka 73/18 położona w Borku Wlkp. obszar 0,2152 ha

 24. działki nr 73/20,73/21 położone w Borku Wlkp.- obszar 0,4658 ha

 25. działka 73/23 położona w Borku Wlkp. obszar 0,2646 ha

 26. działka nr 677/5 położona w Borku Wlkp. obszar 0,7525 ha,

 27. działka 73/22 cz. położona w Borku Wlkp. – obszar 0,17 ha

 28. działka nr 73/24 położona w Borku Wlkp. – obszar 1,6376 ha

 29. działka nr 1116/ 3 położona w Borku Wlkp. – obszar 1,0871 ha

 

 
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Komunikaty i ogłoszenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Stefan Szymczak
Informację wprowadził: Mirosław Janowski
Opublikowany dnia: 2012-01-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-01-05
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Sprawdz stan sprawy w Urzędzie - kliknij tutaj
System umożliwia sprawdzenie statusu spraw prowadzonych w Urzędzie Miejskim w Borku Wlkp.. Aby uzyskać informację o prowadzonej sprawie należy podać numer dokumentu znajdujący się na "Potwierdzeniu przyjęcia pisma". Numer ten należy wpisać w polu wyszukiwarki.Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Valid XHTML 1.0 Transitional

skrzynka
podawcza