Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie: zasad udzielenia oraz wysokości dotacji z budżetu Gminy Borek Wlkp. na renowację kościoła parafialnego Parafii Rzymsko Katolickiej w Jeżewie

w sprawie: zasad udzielenia oraz wysokości dotacji z budżetu Gminy Borek Wlkp. na renowację kościoła parafialnego Parafii Rzymsko Katolickiej w Jeżewie

Numer uchwały: 265
Numer sesji: 38
Rok: 2006

ŁA NR XXXVIII /265/ 2006

 

w sprawie: zasad udzielenia oraz wysokości dotacji z budżetu Gminy Borek Wlkp. na renowację kościoła parafialnego Parafii Rzymsko Katolickiej w Jeżewie

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568) uchwala się, co następuje:

§ 1.1. Rada Miejska Borku Wlkp. udziela dotacji z budżetu gminy na renowację kościoła parafialnego Parafii Rzymsko - Katolickiej w Jeżewie, stanowiącego zabytek wpisany do rejestru zabytków.

2. Dotacja powinna zostać wykorzystana w terminie i w zakresie objętym wnioskiem oraz kosztorysem - remont elewacji zewnętrznych i wewnętrznych, naprawa dachu.

3. Udzielenie dotacji następuje ze środków przeznaczonych na ten cel

w budżecie gminy na 2006 rok.

4. Proboszcz Parafii Rzymsko - Katolickiej w Jeżewie jest zobowiązany do wykorzystania dotacji zgodnie z przeznaczeniem. Podstawą do rozliczenia dotacji będzie porozumienie, które zostanie podpisane przez Burmistrza Borku Wlkp. oraz Proboszcza Parafii.

5. Rozliczenie powinno nastąpić w ciągu 14 dni po upływie terminu ustalonego jako końcowy termin wykonania prac.

6. W razie wykorzystania dotacji w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub niewykorzystania dotacji w całości, podlega ona zwrotowi do budżetu gminy

w odpowiedniej części.

§ 2. Dotacja, o której mowa w § l(jest udzielana w wysokości 40.000 złotych (słownie: czterdzieści tysięcy złotych).

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Borku Wlkp.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

 

UCHWA

RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.

Z DNIA 26 STYCZNIA 2006 R.

 

 


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Mirosław Janowski
Informację wprowadził: Mirosław Janowski
Opublikowany dnia: 2006-01-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-10-18
Ilość zmian wpisu: 2 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Sprawdz stan sprawy w Urzędzie - kliknij tutaj
System umożliwia sprawdzenie statusu spraw prowadzonych w Urzędzie Miejskim w Borku Wlkp.. Aby uzyskać informację o prowadzonej sprawie należy podać numer dokumentu znajdujący się na "Potwierdzeniu przyjęcia pisma". Numer ten należy wpisać w polu wyszukiwarki.Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Valid XHTML 1.0 Transitional

skrzynka
podawcza