Strona główna » Dokumenty » Komunikaty i ogłoszenia » Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.


 W konkursie ofert na realizację zadanie pod nazwą:

  • Działania w zakresie sportu mające na celu popularyzację i rozwój sportu na terenie Gminy Borek Wlkp. poprzez organizację współzawodnictwa sportowego wraz z rozwojem i upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu, utrzymaniem kompleksu obiektów sportowych – Stadionu Miejskiego w Borku Wlkp. (wraz z budynkiem socjalnym, boiskami wielofunkcyjnymi ORLIK i placem zabaw). przyznano Ludowemu Klubowi Sportowemu „WISŁA” Borek Wlkp. ul. Sportowa 6, 63-810 Borek Wlkp. dotację na wsparcie realizacji zadań w wysokości 73 000 zł. (słownie: siedemdziesiąt trzy tysiące zł.)

  • Szkolenie dzieci i młodzieży w dziedzinie sportu i turystyki, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych i imprez dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Borek Wlkp. - udział w rozgrywkach w zakresie różnych dyscyplin sportu”, przyznano Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu Borek Wlkp. ul. Dworcowa 58,63-810 Borek Wlkp. dotację na wsparcie realizacji zadań w wysokości 24 500 zł. (słownie: dwadzieścia cztery tysiące pięćset zł.)

 

 

Burmistrz Borku Wlkp.

/-/ Marian Jańczak
Informacje powiązane:

- osoby:Typ dokumentu: Komunikaty i ogłoszenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Alicja Łopatka
Informację wprowadził: Mirosław Janowski
Opublikowany dnia: 2012-02-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-02-14
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Sprawdz stan sprawy w Urzędzie - kliknij tutaj
System umożliwia sprawdzenie statusu spraw prowadzonych w Urzędzie Miejskim w Borku Wlkp.. Aby uzyskać informację o prowadzonej sprawie należy podać numer dokumentu znajdujący się na "Potwierdzeniu przyjęcia pisma". Numer ten należy wpisać w polu wyszukiwarki.Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Valid XHTML 1.0 Transitional

skrzynka
podawcza