Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie: ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządzcą jest Gmina Borek Wlkp. na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.

w sprawie: ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządzcą jest Gmina Borek Wlkp. na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.

Numer uchwały: 241
Numer sesji: 35
Rok: 2005

UCHWAŁA NR XXXV /240/2005

RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.

Z DNIA 24 LISTOPADA 2005 R.

 

w sprawie: ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządzcą jest Gmina Borek Wlkp. na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późno zm.) oraz art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr. 204 poz. 2086 z późno zm.) Rada Miejska w Borku Wlkp. uchwala, co następuje:

 

§ l. Ustala się następujące stawki opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową przebudową, remontem utrzymaniem i ochroną dróg gminnych:

 

l. za prowadzenie robót w pasie drogowym za zajęcie l m2 powierzchni drogi

      a) przy zajęciu jezdni do 20% szerokości                                                         - 1,00

      b) przy zajęciu jezdni pow. 20 do 50 o szer. włącznie                                 - 2,00

      c) przy zajęciu jezdni pow. 50% do całkowitego zajęcia                              - 3,00

2. za prowadzenie robót na poboczach chodnikowych, placach

zatokach postojowych i autobusowych, ścieżkach rowerowych

      i ciągach pieszych za zajęcie 1m2                                                               - 1,50

3. za prowadzenie robót na pozostałych elementach pasa drogowego

      (rowy, pasy zieleni) za zajęcie l m2                                                              - 1,00

 

§ 2. Ustala się następujące stawki opłat dziennych za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam:

1) za 1 m2 rzutu poziomego obiektu handlowego lub usługowego

     a) poza terenem zabudowanym                                                                   - 0,50

     b) w terenie zabudowanym                                                                          - 0,60

2) za 1m2 rzutu poziomego innych obiektów                                                    - 0,30

3) za 1 m2 powierzchni reklamy                                                                       - 1,50

 

§ 3. Ustala się następujące stawki opłat rocznych za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego za zajęcie l m2 powierzchni pasa drogowego przez rzut poziomy urządzeń:

 


1) za obszarem zabudowanym                                                                 - 6,00

2) w obszarze zabudowanym                                                                   - 15,00

3) przy umieszczeniu urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych stosuje się stawki w wysokości 50% określonych w pkt. 1. 2.

 

§ 4. Ustala się następujące stawki za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż określone w § 1, § 2, § 4

1) za zajęcie 1 m2 powierzchni drogi:

a) przy zajęciu jezdni do 20% szerokości         -1,00

b) przy zajęciu jezdni pow. 20% do 50% szer. włącznie          -2,00

c )przy zajęciu pow. 50% do całkowitego zajęcia jezdni          -3,00

2) za zajęcie 1 fi2 poboczy, chodników, placów, zatok

postojowych i autobusowych, ścieżek rowerowych i ciągów

     pieszych                                                                                                   - 1,50

3) za zajęcie 1 fi2 pozostałych elementów pasa drogowego

     (rowy, pasy, zieleń) -1,00

 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Borku Wlkp.

 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 r.

 


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Mirosław Janowski
Informację wprowadził: Mirosław Janowski
Opublikowany dnia: 2005-11-24
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-11-12
Ilość zmian wpisu: 3 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Sprawdz stan sprawy w Urzędzie - kliknij tutaj
System umożliwia sprawdzenie statusu spraw prowadzonych w Urzędzie Miejskim w Borku Wlkp.. Aby uzyskać informację o prowadzonej sprawie należy podać numer dokumentu znajdujący się na "Potwierdzeniu przyjęcia pisma". Numer ten należy wpisać w polu wyszukiwarki.Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Valid XHTML 1.0 Transitional

skrzynka
podawcza