Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2006

w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2006

Numer uchwały: 256
Numer sesji: 37
Rok: 2005

UCHWALA NR XXXIII  /256/ 2005

RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.

Z DNIA 29 GRUDNIA 2005 ROKU

 

w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych na rok 2006

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 41 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz.123l z późniejszymi zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§ 1.1. Przyjmuje się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2006, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Preliminarz wydatków w roku 2006 na cele związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Borku Wlkp.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem l stycznia 2006 roku.

 


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Mirosław Janowski
Informację wprowadził: Mirosław Janowski
Opublikowany dnia: 2005-12-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-11-12
Ilość zmian wpisu: 3 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Sprawdz stan sprawy w Urzędzie - kliknij tutaj
System umożliwia sprawdzenie statusu spraw prowadzonych w Urzędzie Miejskim w Borku Wlkp.. Aby uzyskać informację o prowadzonej sprawie należy podać numer dokumentu znajdujący się na "Potwierdzeniu przyjęcia pisma". Numer ten należy wpisać w polu wyszukiwarki.Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Valid XHTML 1.0 Transitional

skrzynka
podawcza