Strona główna » Dokumenty » Komunikaty i ogłoszenia » Wyniki konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Borek Wlkp. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013”.

Wyniki konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Borek Wlkp. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013”.


Wyniki konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Borek Wlkp. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013”.

Przedmiotem konsultacji był projekt „Rocznego programu współpracy Gminy Borek Wlkp. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013”.

Konsultacje przeprowadzono w dniach od 24 października 2012 r. do 03 listopada 2012 roku.

Niniejsze konsultacje przeprowadzono w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie poddanej konsultacjom.

Opinie i wnioski można było składać w formie pisemnej w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Borku Wlkp. lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym na adres maila: borekwlkp@borekwlkp.pl.

Konsultacje ogłoszono na stronie internetowej Gminy Borek Wlkp. www.borekwlkp.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Borek Wlkp. bipborekwlkp.pl

Stwierdza się, że w w/w konsultacjach nie wpłynęła żadna opinia czy wniosek.Informacje powiązane:

- osoby:Typ dokumentu: Komunikaty i ogłoszenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Alicja Łopatka
Informację wprowadził: Mirosław Janowski
Opublikowany dnia: 2012-11-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-11-05
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Sprawdz stan sprawy w Urzędzie - kliknij tutaj
System umożliwia sprawdzenie statusu spraw prowadzonych w Urzędzie Miejskim w Borku Wlkp.. Aby uzyskać informację o prowadzonej sprawie należy podać numer dokumentu znajdujący się na "Potwierdzeniu przyjęcia pisma". Numer ten należy wpisać w polu wyszukiwarki.Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Valid XHTML 1.0 Transitional

skrzynka
podawcza