Strona główna » Dokumenty » Obwieszczenia » Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczące budowy sieci wodociągowej z miejscowości Jawory do miejscowości Liż, gmina Borek Wlkp.

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczące budowy sieci wodociągowej z miejscowości Jawory do miejscowości Liż, gmina Borek Wlkp.

Numer dokumentu: OŚGK.6733.2.2013.DD
Rok: 2013

Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 ze zm.), Burmistrz Borku Wlkp. zawiadamia, że na wniosek Boreckiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Karolew 8, 63-810 Borek Wlkp. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczące budowy sieci wodociągowej z miejscowości Jawory do miejscowości Liż, gmina Borek Wlkp. Inwestycja przebiegać będzie po terenie działek o nr ewid. 29, 50024, 50025, 50023/4, 50023/5, 50023/2, 50023/3, 66 położonych w obrębie Jeżewo, gmina Borek Wlkp.
W związku z powyższym informuje się strony postępowania, że mogą w Urzędzie Miejskim w Borku Wlkp., Rynek 1, w godzinach pracy urzędu zapoznać się z wnioskiem oraz zgłosić wnioski dowodowe, ewentualne uwagi i zastrzeżenia, w terminie 7 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.

 

Burmistrz Borku Wlkp.

/-/ Marian Jańczak

 
Informacje powiązane:

- osoby:Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Donta Drukarczyk
Informację wprowadził: Mirosław Janowski
Opublikowany dnia: 2013-03-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-04-02
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Sprawdz stan sprawy w Urzędzie - kliknij tutaj
System umożliwia sprawdzenie statusu spraw prowadzonych w Urzędzie Miejskim w Borku Wlkp.. Aby uzyskać informację o prowadzonej sprawie należy podać numer dokumentu znajdujący się na "Potwierdzeniu przyjęcia pisma". Numer ten należy wpisać w polu wyszukiwarki.Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Valid XHTML 1.0 Transitional

skrzynka
podawcza