Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie: planu pracy Rady Miejskiej Borku Wlkp. na rok 2005

w sprawie: planu pracy Rady Miejskiej Borku Wlkp. na rok 2005

Numer uchwały: 2004/24/170
Numer sesji: 24
Rok: 2004

UCHWALA NR XXIV / 170 /2004

RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP

Z DNIA 29 GRUDNIA 2004 R.

w sprawie: planu pracy Rady Miejskiej Borku Wlkp. na rok 2005

Na podstawie art. l 8 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 200 l roku Nr 142 poz. 1591- z późniejszymi zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ l. Ustala się plan pracy Rady Miejskiej Borku Wlkp. na 2005 rok, stanowiący załącznik nr l _o niniejszej uchwały.

§ 2. Realizację uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej oraz Burmistrzowi Borku Wlkp.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosław Janowski
Informację wprowadził: Mirosław Janowski
Opublikowany dnia: 2006-12-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Sprawdz stan sprawy w Urzędzie - kliknij tutaj
System umożliwia sprawdzenie statusu spraw prowadzonych w Urzędzie Miejskim w Borku Wlkp.. Aby uzyskać informację o prowadzonej sprawie należy podać numer dokumentu znajdujący się na "Potwierdzeniu przyjęcia pisma". Numer ten należy wpisać w polu wyszukiwarki.Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Valid XHTML 1.0 Transitional

skrzynka
podawcza