Strona główna » Dokumenty » Komunikaty i ogłoszenia » Wyniki konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Borek Wlkp. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014”.

Wyniki konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Borek Wlkp. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014”.


Przedmiotem konsultacji był projekt Rocznego programu współpracy Gminy Borek Wlkp. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014”.

Konsultacje przeprowadzono w dniach od 22 października 2013 r. do 06 listopada 2013 roku.

Niniejsze konsultacje przeprowadzono w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie poddanej konsultacjom.

Zainteresowane podmioty miały możliwość zgłaszania uwag i opinii w formie pisemnej w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Borku Wlkp. lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym na adres maila: borekwlkp@borekwlkp.pl.

Konsultacje ogłoszono na stronie internetowej Gminy Borek Wlkp. (www.borekwlkp.pl) i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Borek Wlkp. (bipborekwlkp.p)

W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne sugestie ani propozycje dotyczące konsultowania projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Borek Wlkp. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014”.




Informacje powiązane:

- osoby:



Typ dokumentu: Komunikaty i ogłoszenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Alicja Łopatka
Informację wprowadził: Mirosław Janowski
Opublikowany dnia: 2013-11-19
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-11-19
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie




Sprawdz stan sprawy w Urzędzie - kliknij tutaj
System umożliwia sprawdzenie statusu spraw prowadzonych w Urzędzie Miejskim w Borku Wlkp.. Aby uzyskać informację o prowadzonej sprawie należy podać numer dokumentu znajdujący się na "Potwierdzeniu przyjęcia pisma". Numer ten należy wpisać w polu wyszukiwarki.



Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.














Valid XHTML 1.0 Transitional





skrzynka
podawcza