Strona główna » Dokumenty » Obwieszczenia » Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania częściowej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Borek Wielkopolski

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania częściowej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Borek Wielkopolski

Numer dokumentu: OŚGK.6720.1.2014
Rok: 2014

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012, poz. 647 z późniejszymi zmianami) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, Nr 227 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską Borku Wielkopolskiego uchwał nr XXXVI/197/2013 z dnia 12 września 2013 oraz nr XXXVII/210/2013 z dnia 24 października 2013 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Borek Wielkopolski. Częściowa zmiana studium dotyczy terenów określonych w załącznikach do ww. uchwał oraz terenu całej gminy Borek Wielkopolski wyłącznie w zakresie ustaleń dotyczących potencjalnej lokalizacji elektrowni wiatrowych wraz z towarzyszącymi im urządzeniami infrastruktury technicznej, drogami dojazdowymi, korytarzami infrastruktury technicznej oraz strefami możliwego oddziaływania.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące w/w studium. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Borku Wielkopolskim, Rynek 1, 63-810 Borek Wielkopolski, w terminie do dnia 18 lutego 2014 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

 

 

 

Burmistrz Borku Wielkopolskiego

Marian Jańczak

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Donata Drukarczyk
Informację wprowadził: Mirosław Janowski
Opublikowany dnia: 2014-01-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-01-27
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Sprawdz stan sprawy w Urzędzie - kliknij tutaj
System umożliwia sprawdzenie statusu spraw prowadzonych w Urzędzie Miejskim w Borku Wlkp.. Aby uzyskać informację o prowadzonej sprawie należy podać numer dokumentu znajdujący się na "Potwierdzeniu przyjęcia pisma". Numer ten należy wpisać w polu wyszukiwarki.Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Valid XHTML 1.0 Transitional

skrzynka
podawcza