Strona główna » Dokumenty » Komunikaty i ogłoszenia » Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży


Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity – Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) Burmistrz Borku Wlkp. podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży następujące nieruchomości:

I. Położona w Borku Wlkp.
Dane o nieruchomości:
- nieruchomość stanowi działkę położoną w strukturze przekształceń i intensyfikacji systemu osadniczego.
- nr ewidencyjny działki – 439/2 o pow. 0,0134 ha zapisanej w księdze wieczystej nr PO1Y/00029657/9 .
- na powyższą nieruchomość nie była wydawana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
- wartość nieruchomości –5.500,00 zł.
- nieruchomość zostanie sprzedana w drodze bezprzetargowej na uzupełnienie nieruchomości sąsiedniej stanowiącej działkę nr 437.

II. Położona w Borku Wlkp.
Dane o nieruchomości:
- nieruchomość stanowi działki przeznaczone pod tereny przekształceń i intensyfikacji systemu osadniczego
- nr-y ewidencyjne działek – 674/3 o pow. 0,0315 ha, 691/4 o pow. 0,0049 ha zapisanych w księdze wieczystej nr PO1Y/00022761/2
- na powyższą nieruchomość nie była wydawana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
- wartość nieruchomości – 10.150,00 zł.
- nieruchomość zostanie sprzedana w drodze bezprzetargowej na uzupełnienie nieruchomości sąsiedniej stanowiącej działkę nr 1074.

III. Położona w Borku Wlkp.
Dane o nieruchomości:
- nieruchomość stanowi działki przeznaczone pod strukturę przekształceń i intensyfikacji systemu osadniczego
- nr-y ewidencyjne działek - 674/2 o pow. 0,0322 ha, 689/3 o pow. 0,0014 ha i 691/3 o pow. 0,0011 ha zapisane w księdze wieczystej nr PO1Y/00022761/2
- na powyższą nieruchomość nie była wydawana decyzja o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu
- wartość nieruchomości – 10.400,00 zł.
- nieruchomość zostanie sprzedana w drodze bezprzetargowej na uzupełnienie działek sąsiednich 595,596,597,598.

IV. Położona w obrębie Jeżewo
Dane o nieruchomości:
- nieruchomość stanowi działkę przeznaczoną pod rolniczą przestrzeń produkcyjną
- nr ewidencyjny działki – 50/2 o pow. 0,2500 ha zapisana w księdze wieczystej nr PO1Y/00028235/8
- na powyższą nieruchomość nie była wydawana decyzja o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu
- wartość nieruchomości – 10.200,00 zł.
- nieruchomość zostanie sprzedana w drodze przetargu ustnego.

V. Położona w obrębie Jeżewo
Dane o nieruchomości
- nieruchomość stanowi działkę przeznaczoną pod rolniczą przestrzeń produkcyjną
- nr ewidencyjny działki – 103/2 o pow. 0,2561 ha zapisana w księdze wieczystej nr PO1Y/00028235/8
- na powyższą nieruchomość nie była wydawana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
- wartość nieruchomości – 8.700,00 zł.
- nieruchomość zostanie sprzedana na uzupełnienie nieruchomości sąsiedniej tj. dz. nr 102/3 ze względu na brak dojazdu.

VI. Położona w obrębie Dąbrówka
Dane o nieruchomości
- nieruchomość stanowi działki przeznaczone pod rolniczą przestrzeń produkcyjną
- n-ry ewidencyjne działek – 38 o pow. 0,2700 ha, 39 o pow. 0,4200 ha zapisane w księdze wieczystej nr PO1Y/00032255/5
- na powyższą nieruchomość nie była wydawana decyzja o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu
- wartość nieruchomości – 23.550,00 zł.
- nieruchomość zostanie sprzedana w trybie bezprzetargowym na uzupełnienie nieruchomości sąsiedniej stanowiącej działkę nr 42.

VII. Położona w obrębie Dąbrówka
Dane o nieruchomości:
- nieruchomość stanowi działki przeznaczone pod rolniczą przestrzeń produkcyjną
- n-ry ewidencyjne działek – 23 o pow. 0,4700 ha, 19 opow. 1,1500 ha zapisane w księdze wieczystej nr PO1Y/00032255/5
- na powyższą nieruchomość nie była wydawana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
- wartość nieruchomości – 68.900,00 zł.
- nieruchomość zostanie sprzedana w trybie bezprzetargowym na uzupełnienie nieruchomości sąsiedniej stanowiącej działki 18/4, 24.

VIII. Położona w obrębie Dąbrówka
Dane o nieruchomości:
- nieruchomość stanowi działkę przeznaczoną pod obszar potencjalnego rozwoju systemu osadniczego
- nr ewidencyjny działki - 41 o pow. 0,1200 ha zapisana w księdze wieczystej nr PO1Y/00032255/5
- na powyższą nieruchomość nie była wydawana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
- wartość nieruchomości – 3.370,00 zł.
- nieruchomość zostanie sprzedana w trybie bezprzetargowym na uzupełnienie nieruchomości sąsiedniej stanowiącej dz. 40/2 i 40/3
- nieruchomość zostanie obciążona służebnością dojazdu do działek 40/1, 34/1 i 34/2.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust 1 pkt 1 i pkt 2 wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu na tablicy ogłoszeń.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Komunikaty i ogłoszenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Tomek Marszałek
Informację wprowadził:
Opublikowany dnia: 2014-04-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-04-07
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Sprawdz stan sprawy w Urzędzie - kliknij tutaj
System umożliwia sprawdzenie statusu spraw prowadzonych w Urzędzie Miejskim w Borku Wlkp.. Aby uzyskać informację o prowadzonej sprawie należy podać numer dokumentu znajdujący się na "Potwierdzeniu przyjęcia pisma". Numer ten należy wpisać w polu wyszukiwarki.Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Valid XHTML 1.0 Transitional

skrzynka
podawcza