Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie: zbycia nieruchomości gruntowych położonych w Zimnowodzie

w sprawie: zbycia nieruchomości gruntowych położonych w Zimnowodzie

Numer uchwały: 2005/28/196
Numer sesji: 28
Rok: 2005

 

U C H W A Ł A    N R    X X V I I I    /  1 9 6  / 2 0 0 5

RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP. z dnia 5 maja 2005 roku

 

w sprawie:

zbycia nieruchomości gruntowych położonych w Zimnowodzie

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz w trybie art. 28 ust. 1 i 2 oraz art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / tekst jednolity -Dz.U. z 2004 r.Nr 261, poz. 2603 / ­

Rada Miejska Borku Wlkp. uchwala, co następuje:

 

 

§ 1. Rada Miejska Borku Wlkp. wyraża zgodę na dokonanie zbycia działek gruntu w trybie sprzedaży w formie przetargu ustnego działek gruntu nr 25/5 o powierzchni 0,2732 ha i 25/6 o powierzchni 0,2704 ha położonych w Zimnowodzie zapisanych w księdze wieczystej nr 24496 stanowiących własność Gminy Borek Wlkp. ,które w planie zagospodarowania przestrzennego

przeznaczone były pod tereny usług szkolnych.                                                          :}

 

§ 2. Cena wywoławcza sprzedaży zostanie ustalona na podstawie wartości nieruchomości ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Borku Wlkp.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Mirosław Janowski
Informację wprowadził: Mirosław Janowski
Opublikowany dnia: 2005-05-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-09
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Sprawdz stan sprawy w Urzędzie - kliknij tutaj
System umożliwia sprawdzenie statusu spraw prowadzonych w Urzędzie Miejskim w Borku Wlkp.. Aby uzyskać informację o prowadzonej sprawie należy podać numer dokumentu znajdujący się na "Potwierdzeniu przyjęcia pisma". Numer ten należy wpisać w polu wyszukiwarki.Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Valid XHTML 1.0 Transitional

skrzynka
podawcza