Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie: zmiany uchwały Nr XX/137/2004 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 29 czerwca 2004r.

w sprawie: zmiany uchwały Nr XX/137/2004 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 29 czerwca 2004r.

Numer uchwały: 227
Numer sesji: 32
Rok: 2005

UCHWAŁA NR XXXII /227 /2005 RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP. Z DNIA 25 SIERPNIA 2005r.

 

w sprawie: zmiany uchwały Nr XX/137/2004 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 29 czerwca 2004r.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h i pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej

(Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zmianami)

Rada Miejska Borku Wlkp. uchwala, co następuje:

 

§ 1. W §1 załącznika do uchwały Nr XX/137/2004 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 29 czerwca 2004r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borku Wlkp. (Dz. Urz. Woj. Wlkp.z 2004r. Nr 124 poz. 2524 i Nr 176 poz. 3837) po pkt. 3a dodaje się pkt. 3b w brzmieniu:

,,3b lustawy z dnia 22 kwietnia 2005r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej

OZ.U.Nr 86, poz.732 ze zmianami/"

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Borku Wlkp. oraz Kierownikowi Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borku Wlkp.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Mirosław Janowski
Informację wprowadził: Mirosław Janowski
Opublikowany dnia: 2005-08-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-11-12
Ilość zmian wpisu: 2 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Sprawdz stan sprawy w Urzędzie - kliknij tutaj
System umożliwia sprawdzenie statusu spraw prowadzonych w Urzędzie Miejskim w Borku Wlkp.. Aby uzyskać informację o prowadzonej sprawie należy podać numer dokumentu znajdujący się na "Potwierdzeniu przyjęcia pisma". Numer ten należy wpisać w polu wyszukiwarki.Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Valid XHTML 1.0 Transitional

skrzynka
podawcza