Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie: zmian budżetu i w budżecie

w sprawie: zmian budżetu i w budżecie

Numer uchwały: 231
Numer sesji: 33
Rok: 2005

UCHWAŁA NR XXXIII/ 231 /2005 RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP. Z DNIA 22 WRZEŚNIA 2005 ROKU

 

w sprawie: zmian budżetu i w budżecie

 

 

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4, art. 61, ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 109, art. 124, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r., Nr 15, poz. 148 ze zmianami) Rada Miejska Borku Wlkp. uchwala, co następuje:

 

§ 1.1. Zwiększa się planowane dochody o kwotę 56.11,0 zł jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Planowane dochody budżetu po zmianach wynoszą 14.331.352 zł.

 

§ 2.1. Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 56.110 zł jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 14.428.509 zł

 

§ 3. Rezerwa ogólna po zmianie wynosi 15.500 zł.

 

§ 4. W uchwale Nr XXVI/179/2005 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia

17 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2005 dodaje się § 8a w brzmieniu:

,,§ 8a Ustala się dla samorządowych jednostek budżetowych następujące zasady rozliczeń zwrotów wydatków:

l. Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w roku budżetowym 2005 przyjmowane są na rachunek bankowy danej jednostki i zmniejszają wykonanie wydatków w roku 2005.

2. Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych przyjmowane są na rachunek bankowy i stanowią dochody gminy roku 2005".

 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Borku Wlkp.

 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Mirosław Janowski
Informację wprowadził: Mirosław Janowski
Opublikowany dnia: 2005-09-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-11-12
Ilość zmian wpisu: 2 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Sprawdz stan sprawy w Urzędzie - kliknij tutaj
System umożliwia sprawdzenie statusu spraw prowadzonych w Urzędzie Miejskim w Borku Wlkp.. Aby uzyskać informację o prowadzonej sprawie należy podać numer dokumentu znajdujący się na "Potwierdzeniu przyjęcia pisma". Numer ten należy wpisać w polu wyszukiwarki.Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Valid XHTML 1.0 Transitional

skrzynka
podawcza