Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie: zmian budżetu i w budżecie

w sprawie: zmian budżetu i w budżecie

Numer uchwały: 222
Numer sesji: 32
Rok: 2005

UCHWALA NR XXXII/222/2005 RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP. z dnia 25 sierpnia 2005 r.

 

w sprawie: zmian budżetu i w budżecie

 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ,art.61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 ,poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 109, art. 124 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 15 ,poz.148 ze zmianami) Rada Miejska Borku Wlkp. uchwala co następuje:

 

§ 1.1. Zwiększa się planowane dochody o kwotę 244.539 zł jak w załączniku nr1 do niniejszej uchwały

2.Planowane dochody budżetu po zmianach wynoszą 14.275.242 zł

 

§ 2.1. Zwiększa się planowane vydatki o kwotę 769.539 zł jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 14.372.399 zł

3. Wydatki majątkowe po zmianach v'1J'noszą 2.121.200 zł jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały

 

y§ 3.1. Źródłem sfinansowania deficytu budżetowego w kwocie 97.157 zł są pożyczki, kredyty

2. Przychody i rozchody budżetu na 2005 r. po zmianach określa załącznik nr 4 do niniej szej uchwały

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Borku Wlkp.

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Mirosław Janowski
Informację wprowadził: Mirosław Janowski
Opublikowany dnia: 2005-08-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-11-12
Ilość zmian wpisu: 2 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Sprawdz stan sprawy w Urzędzie - kliknij tutaj
System umożliwia sprawdzenie statusu spraw prowadzonych w Urzędzie Miejskim w Borku Wlkp.. Aby uzyskać informację o prowadzonej sprawie należy podać numer dokumentu znajdujący się na "Potwierdzeniu przyjęcia pisma". Numer ten należy wpisać w polu wyszukiwarki.Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Valid XHTML 1.0 Transitional

skrzynka
podawcza