Strona główna » Dokumenty » Sprawy do załatwienia » Zbiórki publiczne, zgromadzenia, imprezy » ZEZWOLENIE NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ

ZEZWOLENIE NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ


Karta Informacyjna Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej
I. Podstawa prawna Art. 24 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 62, poz. 504 ) z późn. zm.

II. Wymagane dokumenty
wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej
III. Wymagane załączniki
1) dokumentacja i informacje, o których mowa w art. 26 ust. 1 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych;
2) program i regulamin imprezy masowej, wraz z informacją o sposobie udostępnienia go uczestnikom imprezy masowej;
3) regulamin obiektu (terenu), wraz z informacją o sposobie udostępnienia go uczestnikom imprezy masowej;
4) pisemną instrukcję określającą zadania służby porządkowej oraz służby informacyjnej;
5) warunki łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy masowej.
IV. Opłaty *
Od dnia 1 stycznia 2007r. obowiązuje nowa ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006r., Nr 225, poz. 1635).
Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej wynosi 82 zł
V. Termin załatwienia sprawy
Burmistrz Borku Wlkp. wydaje zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej albo odmawia jego wydania w terminie co najmniej 7 dni przed planowanym terminem przeprowadzenia imprezy masowej.
VI. Miejsce załatwienia sprawy
Urząd Miejski Borku Wlkp. ul. Rynek 1, stanowisko ds. promocji Gminy, współdziałania i kontaktów,
VII. Jednostka odpowiedzialna
Urząd Miejski Borku Wielkopolskiego,
VIII. Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie w terminie 14 dni od daty wydania zezwolenia lub odmowy wydania zezwolenia.
Samorządowe Kolegium Odwoławcze rozpatruje odwołanie w terminie 4 dni od dnia jego wniesienia.
Odwołanie od decyzji nie wstrzymuje jej wykonania.
IX. Uwagi
Organizator imprezy masowej, nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem imprezy, jest obowiązany wystąpić do burmistrza o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej.


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zbiórki publiczne, zgromadzenia, imprezy
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Alicja Łopatka
Informację wprowadził: Mirosław Janowski
Opublikowany dnia: 2015-04-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-04-22
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie