Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie: zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Borku Wlkp

w sprawie: zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Borku Wlkp

Numer uchwały: 224
Numer sesji: 32
Rok: 2005

UCHWALA NR XXXIl/224/2005

RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP. z dnia 25 sierpnia 2005 r.

 

w sprawie: zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Borku Wlkp.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142,poz.1591 z późno zmianami) oraz w trybie art. 28 ust. 1, oraz art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity - Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późno zmianami) - Rada Miejska Borku Wlkp. uchwala, co następuje:

 

§ 1 . Rada Miejska Borku Wlkp. wyraża zgodę na dokonanie zbycia w drodze przetargu ustnego nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Borku Wlkp. stanowiącej działkę

nr 308/8 - o powierzchni 0,8501 ha zapisaną w księdze wieczystej nr 22761

 

J§ 2 . Wartość nieruchomości zostanie ustalona na podstawie wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę majątkowego

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Borku Wlkp.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Mirosław Janowski
Informację wprowadził: Mirosław Janowski
Opublikowany dnia: 2005-08-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-11-12
Ilość zmian wpisu: 2 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Sprawdz stan sprawy w Urzędzie - kliknij tutaj
System umożliwia sprawdzenie statusu spraw prowadzonych w Urzędzie Miejskim w Borku Wlkp.. Aby uzyskać informację o prowadzonej sprawie należy podać numer dokumentu znajdujący się na "Potwierdzeniu przyjęcia pisma". Numer ten należy wpisać w polu wyszukiwarki.Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Valid XHTML 1.0 Transitional

skrzynka
podawcza