Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania dla pracowników jednostek organizacyjnych gminy działających w zakresie

w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania dla pracowników jednostek organizacyjnych gminy działających w zakresie

Numer uchwały: 2005/31/212
Numer sesji: 31
Rok: 2005

 

UCHWALA Nr XXXI/ 212/ 2005 RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.

z dnia 07 lipca 2005 r.

 

w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania dla

                     pracowników jednostek organizacyjnych gminy działających w zakresie

 

oświaty.

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 L o samorządzie gminnym

I Dz.U. z 2001 L Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmanami I, art. 20 ustawy z dnia 22 marca 1990 L o pracownikach samorządowych !Dz.u. z 2001 L Nr 142, poz. 1593 z poźniejszymi zmianami I oraz § 2 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 L W sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego I Dz.U. Nr 61, poz. 708 z późniejszymi zmianami I

 

Rada Miejska Borku Wlkp. uchwala, co następuje:

 

§ 1.Ustala się naj niższe wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 770 zł w pierwszej kategorii zaszeregowania, określone w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego

 

obowiązujących w jednostkach organizacyjnych gminy działających w zakresie oświaty.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Borku Wlkp.

 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XIX/127!2004 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 22.04.2004 L W sprawie ustalenia naj niższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania dla pracowników jednostek organizacyjnych gminy działających w zakresie oświaty.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie od 1 listopada 2005 roku.

 

 
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Mirosław Janowski
Informację wprowadził: Mirosław Janowski
Opublikowany dnia: 2005-07-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-09
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Sprawdz stan sprawy w Urzędzie - kliknij tutaj
System umożliwia sprawdzenie statusu spraw prowadzonych w Urzędzie Miejskim w Borku Wlkp.. Aby uzyskać informację o prowadzonej sprawie należy podać numer dokumentu znajdujący się na "Potwierdzeniu przyjęcia pisma". Numer ten należy wpisać w polu wyszukiwarki.Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Valid XHTML 1.0 Transitional

skrzynka
podawcza