Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania dla pracowników Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borku Wlkp

sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania dla pracowników Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borku Wlkp

Numer uchwały: 2005/31/214
Numer sesji: 31
Rok: 2005

UCHWAŁA Nr XXXI /14/2005

RADY MIEJSKU W BORKU WLKP.

z dnia 7 lipca 2005 r.

 

w             w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania dla pracowników Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borku Wlkp. .

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1991 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami/, art. 20 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami/ oraz § 2 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie zasad wynagrodzenia i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyj nych jednostek samorządu terytorialnego / Dz. U. Nr 61, poz. 708 z późniejszymi zmianami /

Rada Miejska Borku Wlkp. uchwala, co następuje:

 

§ l.Ustala sięnajniższe wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 770,00 zł. w pierwszej kategorii zaszeregowania, określone w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego obowiązującego w jednostkach organizacyjnych,gminy.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Borku Wlkp.

 

§ 3.Traci moc uchwała Nr VI/39/2003 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 20.03.2003 r. w sprawie ustalenia najniższegb wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania dla pracowl1ików jednostek organizacyjnych gminy,w zakresie uregulowanym niniejszą uchwałą.

 

§ 4.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązujacą             od' dnia 01 lipca 2005 r.

 
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Mirosław Janowski
Informację wprowadził: Mirosław Janowski
Opublikowany dnia: 2005-07-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-09
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Sprawdz stan sprawy w Urzędzie - kliknij tutaj
System umożliwia sprawdzenie statusu spraw prowadzonych w Urzędzie Miejskim w Borku Wlkp.. Aby uzyskać informację o prowadzonej sprawie należy podać numer dokumentu znajdujący się na "Potwierdzeniu przyjęcia pisma". Numer ten należy wpisać w polu wyszukiwarki.Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Valid XHTML 1.0 Transitional

skrzynka
podawcza