Strona główna » Dokumenty » Komunikaty i ogłoszenia » OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU KONSULTACJI REGULAMINÓW KORZYSTANIA Z BOISK SPORTOWYCH „MOJE BOISKO – ORLIK 2012” przy kompleksie sportowym w Borku Wlkp., ZE STADIONU MIEJSKIEGO W BORKU WIELKOPOLSKIM, KORTU TENISOWEGO PRZY KOMPLEKSIE SPORTOWYM W BORKU WLKP., SWIETLICY WIEJSKIEJ (WIGWAMU), PLACU ZABAW, Z SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ W KAROLEWIE.

OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU KONSULTACJI REGULAMINÓW KORZYSTANIA Z BOISK SPORTOWYCH „MOJE BOISKO – ORLIK 2012” przy kompleksie sportowym w Borku Wlkp., ZE STADIONU MIEJSKIEGO W BORKU WIELKOPOLSKIM, KORTU TENISOWEGO PRZY KOMPLEKSIE SPORTOWYM W BORKU WLKP., SWIETLICY WIEJSKIEJ (WIGWAMU), PLACU ZABAW, Z SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ W KAROLEWIE.


Burmistrz Borku Wlkp. zgodnie z art.oraz na podstawie Uchwały Nr   XLVII/348/2010    Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 21 października 2010 r., w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, ogłasza rozpoczęcie konsultacji:

  • projektów:  REGULAMINÓW KORZYSTANIA Z BOISK SPORTOWYCH „MOJE BOISKO – ORLIK 2012” przy kompleksie sportowym    w Borku Wlkp., ZE STADIONU MIEJSKIEGO W BORKU WIELKOPOLSKIM,  KORTU TENISOWEGO PRZY KOMPLEKSIE SPORTOWYM W BORKU WLKP., SWIETLICY WIEJSKIEJ (WIGWAMU), PLACU ZABAW, KORZYSTANIA Z SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ W KAROLEWIE,
  • termin rozpoczęcia konsultacji:  26 maj  2015 r.
  • termin zakończenia konsultacji:   08 czerwca 2015 r.
  • forma konsultacji: zamieszczenie ww. projektu uchwały na stronie  Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Borek Wlkp., stronie www.borekwlkp.pl
  •  tryb konsultacji: wyrażenie opinii lub złożenie uwag w sprawie będącej przedmiotem konsultacji.

 

Opinie i wnioski można złożyć w formie pisemnej w BOK Urzędu Miejskiego w Borku Wlkp., ul. Rynek 1, 63-810 Borek Wlkp. lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej  bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym na adres maila: sekretariat@borekwlkp.pl

 

 

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych  do zapoznania się z projektami regulaminów oraz do zgłaszania ewentualnych propozycji zmian dotyczących w/w regulaminów, zgodnie z  Uchwały Nr   XLVII/348/2010    Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 21 października 2010 r., w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 

 

                                                                                                  Burmistrz Borku Wlkp.

                                                                                                     /-/ Marek Rożek

 

 

 

Załączniki:

  1. Projekty regulaminów korzystania: z boisk sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” przy kompleksie sportowym  w Borku Wlkp., ze stadionu miejskiego w Borku Wlkp.,  kortu tenisowego przy kompleksie sportowym w Borku Wlkp., świetlicy wiejskiej (wigwamu), placu zabaw,  z siłowni zewnętrznej w Karolewie
  2. Formularz konsultacji, za pomocą którego można składać opinie, uwagi i wnioski.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Komunikaty i ogłoszenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Alicja Łopatka
Informację wprowadził: Mirosław Janowski
Opublikowany dnia: 2015-05-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-05-26
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Sprawdz stan sprawy w Urzędzie - kliknij tutaj
System umożliwia sprawdzenie statusu spraw prowadzonych w Urzędzie Miejskim w Borku Wlkp.. Aby uzyskać informację o prowadzonej sprawie należy podać numer dokumentu znajdujący się na "Potwierdzeniu przyjęcia pisma". Numer ten należy wpisać w polu wyszukiwarki.Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Valid XHTML 1.0 Transitional

skrzynka
podawcza