Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005

w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005

Numer uchwały: 2004/24/172
Numer sesji: 24
Rok: 2004

UCHWAŁA NR XXIV / 172 / 2004

RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.

Z DNIA 29 GRUDNIA 2004 ROKU

w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity OZ.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 41 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity OZ.U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1.1. Przyjmuje się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alko

holowych na rok 2005, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Preliminarz wydatków w roku 2005 na cele związane z realizacją Gminnego

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych stanowi za

łącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Borku Wlkp.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 roku.


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Mirosław Janowski
Informację wprowadził: Mirosław Janowski
Opublikowany dnia: 2005-01-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Sprawdz stan sprawy w Urzędzie - kliknij tutaj
System umożliwia sprawdzenie statusu spraw prowadzonych w Urzędzie Miejskim w Borku Wlkp.. Aby uzyskać informację o prowadzonej sprawie należy podać numer dokumentu znajdujący się na "Potwierdzeniu przyjęcia pisma". Numer ten należy wpisać w polu wyszukiwarki.Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Valid XHTML 1.0 Transitional

skrzynka
podawcza