Strona główna » Dokumenty » Obwieszczenia » Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi łączącej ul. Dworcową z ulicą Powstańców Wielkopolskich w Borku Wlkp. na terenie działek o nr ewid. 68/5, 477, 480, 460/1, 460/2, 483, 486, 66/1, 68/2, 474 położonych w Borku Wlkp., obrębie Borek Wlkp., gmina Borek Wlkp.

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi łączącej ul. Dworcową z ulicą Powstańców Wielkopolskich w Borku Wlkp. na terenie działek o nr ewid. 68/5, 477, 480, 460/1, 460/2, 483, 486, 66/1, 68/2, 474 położonych w Borku Wlkp., obrębie Borek Wlkp., gmina Borek Wlkp.

Numer dokumentu: Nr OŚGG.6733.2.2016.DD
Rok: 2016

Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199 ze zm.), Burmistrz Borku Wlkp. zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi łączącej ul. Dworcową z ulicą Powstańców Wielkopolskich w Borku Wlkp. na terenie działek o nr ewid. 68/5, 477, 480, 460/1, 460/2, 483, 486, 66/1, 68/2, 474 położonych w Borku Wlkp., obrębie Borek Wlkp., gmina Borek Wlkp.
W związku z powyższym zawiadamia się strony o prawie do czynnego udziału w każdym jego stadium postępowania. Zainteresowani mogą również składać w Urzędzie Miejskim w Borku Wlkp., Rynek 1, w godzinach pracy urzędu, uwagi i wnioski w terminie 21 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Burmistrz Borku Wlkp.
/-/ Marek RożekInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Donata Drukarczyk
Informację wprowadził: Mirosław Janowski
Opublikowany dnia: 2016-03-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-03-04
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Sprawdz stan sprawy w Urzędzie - kliknij tutaj
System umożliwia sprawdzenie statusu spraw prowadzonych w Urzędzie Miejskim w Borku Wlkp.. Aby uzyskać informację o prowadzonej sprawie należy podać numer dokumentu znajdujący się na "Potwierdzeniu przyjęcia pisma". Numer ten należy wpisać w polu wyszukiwarki.Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Valid XHTML 1.0 Transitional

skrzynka
podawcza