Strona główna » Dokumenty » Komunikaty i ogłoszenia » Nabór na listę przedstawicieli organizacji pozarządowych

Nabór na listę przedstawicieli organizacji pozarządowych


Burmistrz Borku Wlkp. ogłasza nabór na listę przedstawicieli organizacji pozarządowych wskazanych do udziału w pracach komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego w 2017 r.

Przepis prawny art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) stanowi, że w skład komisji konkursowej opiniującej zgłoszone oferty do konkursu wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3 w/w ustawy, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 , biorące udział w konkursie.

Wskazanie osób mających wejść w skład komisji konkursowych powinno nastąpić na piśmie, w terminie do dnia 06 stycznia 2017 r. (liczy się data wpływu)
do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Borku Wlkp., ul. Rynek 1, 63-80 Borek Wlkp.

Należy pamiętać, że do członków Komisji Konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ) dotyczące wyłączenia pracownika.

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny, a za udział w posiedzeniu komisji konkursowej członkowi nie przysługuje zwrot poniesionych kosztów.


Burmistrz Borku Wlkp.
/-/ Marek Rożek

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Komunikaty i ogłoszenia
Kadencja: Aktualna kadencja (2014 - 2018)
Autor informacji: Alicja Łopatka
Informację wprowadził: Mirosław Janowski
Opublikowany dnia: 2016-11-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-11-25
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Sprawdz stan sprawy w Urzędzie - kliknij tutaj
System umożliwia sprawdzenie statusu spraw prowadzonych w Urzędzie Miejskim w Borku Wlkp.. Aby uzyskać informację o prowadzonej sprawie należy podać numer dokumentu znajdujący się na "Potwierdzeniu przyjęcia pisma". Numer ten należy wpisać w polu wyszukiwarki.Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Valid XHTML 1.0 Transitional

skrzynka
podawcza