Strona główna » Dokumenty » Komunikaty i ogłoszenia » Obniżenie opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna

Obniżenie opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna


Informujemy o przysługującym rodzicom dofinansowaniu obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie przyjmował wnioski złożone wyłącznie drogą elektroniczną. Złożenie wniosku jest kwestią rodzica.

"Dofinansowanie będzie wynosić maksymalnie 400 zł miesięcznie, ale nie więcej niż wysokość faktycznej opłaty ponoszonej przez rodziców za dany miesiąc pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Nie będzie obowiązywało kryterium dochodowe. Dofinansowanie przekażemy bezpośrednio do placówki zajmującej się dzieckiem" - mówi prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.

Dofinansowanie będzie przysługiwało na dziecko, na które rodzic nie otrzymuje rodzinnego kapitału opiekuńczego (RKO). Będą mogli z niego skorzystać na przykład rodzice: na pierwsze dziecko albo na kolejne dziecko, w wieku przed ukończeniem 12 miesiąca życia i po ukończeniu 36 miesiąca życia dziecka - za okresy uczęszczania do żłobka, klubu dziecięcego lub do dziennego opiekuna.

Do opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna, objętej dofinansowaniem nie będzie można wliczyć opłat za wyżywienie.

O dofinansowanie rodzic może  wystąpić najwcześniej 1 kwietnia 2022 r. Jednak ZUS może przyznać dofinansowanie od stycznia 2022 r. lub kolejnego miesiąca, jeśli dziecko uczęszczało w tym czasie do żłobka, klubu dziecięcego lub do dziennego opiekuna.Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Komunikaty i ogłoszenia
Kadencja: Aktualna kadencja (2018 - 2023)
Autor informacji: Izabela Kulińska
Informację wprowadził: Mirosław Janowski
Opublikowany dnia: 2022-02-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2022-02-10
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie