Strona główna » Dokumenty » Obwieszczenia » Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowych średniego napięcia w celu wyprowadzenia mocy ze stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Borek Wielkopolski na obszarze objętym wnioskiem: działki o nr ewid. 829, 827, 812, 802, 805, 67, 490/2, 490/7, 511/3, 511/6, 486, 35/14, 581, 677/3 (część działki poza obszarem obowiązującym planem miejscowym), 677/2, 678, 680, 681, 787, 788 obr. Borek Wlkp., działki o nr ewid. 112/1, 153 obr. Strumiany, działki o nr ewid. 118 i 140 obr. Dąbrówka, działa o nr ewid. 414 obr. Zalesie, gmina Borek Wlkp.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowych średniego napięcia w celu wyprowadzenia mocy ze stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Borek Wielkopolski na obszarze objętym wnioskiem: działki o nr ewid. 829, 827, 812, 802, 805, 67, 490/2, 490/7, 511/3, 511/6, 486, 35/14, 581, 677/3 (część działki poza obszarem obowiązującym planem miejscowym), 677/2, 678, 680, 681, 787, 788 obr. Borek Wlkp., działki o nr ewid. 112/1, 153 obr. Strumiany, działki o nr ewid. 118 i 140 obr. Dąbrówka, działa o nr ewid. 414 obr. Zalesie, gmina Borek Wlkp.

Numer dokumentu: AU.6733.12.2021.DD
Rok: 2022


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Aktualna kadencja (2018 - 2023)
Autor informacji: Mirosław Janowski
Informację wprowadził: Mirosław Janowski
Opublikowany dnia: 2022-08-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2022-08-01
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie