Strona główna » Jednostki organizacyjne » Wydziały i stanowiska urzędu » Burmistrz Borku Wlkp.

Burmistrz Borku Wlkp.

E-mail: burmistrz@borekwlkp.pl
Ulica: Rynek 1
Kod: 63-810
Miasto: Borek Wlkp.
Telefon: 065 5716120

Zakres obowiązków:

 • kierowanie bieżącymi sprawami Gminy i reprezentowanie jej na zewnątrz;
 • koordynowanie bieżących spraw Gminy;
 • podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczenie innych osób do podejmowania tych czynności;
 • wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu;
 • zapewnienie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu oraz jego pracowników;
 • udzielanie odpowiedzi na zapytania, interpelacje radnych;
 • przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków;
 • przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy;
 • wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej;
 • upoważnienie zastępcy lub innych pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej;
 • ogólny nadzór nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników Urzędu czynności kancelaryjnych;
 • zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej;
 • sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad:
  • Zastępcą Burmistrza,
  • Sekretarzem,
  • Skarbnikiem,
  • Referatem  Rozwoju i Inwestycji,
  • Referatem Ochrony Środowiska, Architektury i Gospodarki Gruntami,
  • Urzędem Stanu Cywilnego,
  • Radcą Prawnym,
  • Pełnomocnikiem ds. Ochrony Informacji Niejawnych,
  • Administratorem Bezpieczeństwa Informacji,
  • Pełnomocnikiem ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
  • Służbą BHP i Ppoż.
 • nadzór nad ochroną informacji niejawnych wytwarzanych, przetwarzanych, przechowywanych i przekazywanych w Urzędzie;
 • zapewnienie obsługi prawnej Urzędu;
 • wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Burmistrza przez przepisy prawa, uchwały Rady i Regulamin.Informacje powiązane:

- JEDNOSTKI PODLEGŁE:
- osoby:Typ jednostki: Wydziały i stanowiska urzędu
Autor informacji: Mirosław Janowski
Informację wprowadził: Mirosław Janowski
Opublikowany dnia: 2007-06-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-03-07
Ilość zmian wpisu: 4 - pokaż poprzednie wersje