Strona główna » Jednostki organizacyjne » Wydziały i stanowiska urzędu » Stanowisko ds. organizacyjnych i obsługi sekretariatu

Stanowisko ds. organizacyjnych i obsługi sekretariatu

E-mail: borekwlkp@borekwlkp.pl
Ulica: Rynek 1
Kod: 63-810
Miasto: Borek Wlkp.
Telefon: 065 5716120


Zakres obowiązków:

 • obsługa organizacyjna Burmistrza, Zastępcy Burmistrza oraz Sekretarza Gminy;
 • rejestracja korespondencji przychodzącej i wychodzącej;
 • podejmowanie czynności organizacyjnych  i współpraca w zakresie przeprowadzania uroczystości gminnych;
 • zaopatrywanie Urzędu w materiały biurowe, kancelaryjne oraz druki;
 • prowadzenie rejestru upoważnień i pełnomocnictw Burmistrza;
 • prowadzenie ewidencji pieczęci urzędowych i nadzór nad ich przechowywaniem;
 • prowadzenie ewidencji delegacji służbowych;
 • prowadzenie rejestru skarg i wniosków – kierowanych do Urzędu;
 • nadzór nad ubezpieczeniem gminy i podległych jednostek;
 • koordynacja szkoleń pracowników w Urzędzie;
 • prowadzenie ewidencji  zakupionych czasopism i książek;
 • zakup środków czystości, środków trwałych;
 • nadzór nad obowiązującym oznakowaniem budynku w zakresie bhp i p.poż.;
 • nadzór nad utrzymaniem czystości i porządku w Urzędzie;
 • sprawowanie nadzoru nad informacjami zamieszczonymi na tablicach ogłoszeń w Urzędzie i przed budynkiem;
 • dbanie o wygląd estetyczny tablic oraz aktualność zamieszczanych informacji;
 • przygotowywanie sprawozdań, ocen, analiz i bieżących informacji o realizacji zadań;
 • wydawanie zaświadczeń potwierdzających fakty lub stan prawny na podstawie dokumentów znajdujących się w komórkach organizacyjnych;
 • udostępnianie informacji w zakresie obowiązującego prawa;
 • przygotowywanie informacji i dokumentów do BIP z zakresu swojego działania oraz ich bieżąca aktualizacja;
 • wykonywanie innych zadań przekazanych do realizacji przez Burmistrza.

 
Informacje powiązane:

- osoby:Typ jednostki: Wydziały i stanowiska urzędu
Kadencja: Aktualna kadencja (2018 - 2023)
Autor informacji: Wiesława Wójcik
Informację wprowadził: Mirosław Janowski
Opublikowany dnia: 2019-02-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2019-02-13
Ilość zmian wpisu: 6 - pokaż poprzednie wersje