Strona główna » Jednostki organizacyjne » Wydziały i stanowiska urzędu » Stanowisko ds. inwestycji, dróg i remontów

Stanowisko ds. inwestycji, dróg i remontów

E-mail: inwestycje@borekwlkp.pl
Ulica: Rynek 1
Kod: 63-810
Miasto: Borek Wlkp.
Telefon: 065 5716120

Zakres obowiązków:

 • zarządzanie i nadzorowanie pracy referatu;
 • organizowanie pracy poszczególnych stanowisk pracy;
 • nadzór nad prawidłowym i terminowym załatwianiem spraw przez pracowników referatu;
 • ponoszenie odpowiedzialności za prawidłową organizację, skuteczność pracy, gospodarkę finansową referatu;
 • prognozowanie, planowanie i przygotowywanie dokumentacji technicznej niezbędnej do prowadzenia inwestycji w gminie zgodnie z WPF;
 • koordynowanie działań wszystkich uczestników procesów inwestycyjnych i kompletowanie dokumentacji powykonawczej, niezbędnej do oddania obiektu do użytkowania;
 • uzgadnianie dokumentacji projektowej;
 • nadzór nad inwestycjami gminnymi;
 • przygotowywanie propozycji przebiegu dróg w gminie, prowadzenie rejestru dróg gminnych;
 • zarządzanie drogami gminnymi w zakresie właściwego utrzymania stanu technicznego oraz oznakowania związanego z bezpieczeństwem ruchu drogowego;
 • opiniowanie projektów tymczasowej zmiany organizacji ruchu drogowego;
 • zarządzanie drogami w zakresie zimowego utrzymania dróg;
 • wydawanie zezwoleń na lokalizację w pasie drogowym dróg gminnych infrastruktury technicznej niezwiązanej z zarządzaniem drogami;
 • wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego;
 • wydawanie zezwoleń na umieszczanie urządzeń w pasie drogowym;
 • wydawanie zezwoleń na lokalizację zjazdów z drogi gminnej;
 • nadzór nad konserwacją oświetlenia ulicznego oraz rozliczanie kosztów utrzymania oświetlenia ulicznego i konserwacji urządzeń;
 • opiniowanie rozwiązań i projektów dotyczących komunikacji zbiorowej;
 • przygotowywanie sprawozdań, ocen, analiz i bieżących informacji o realizacji zadań;
 • wydawanie zaświadczeń potwierdzających fakty lub stan prawny na podstawie dokumentów znajdujących się w komórkach organizacyjnych;
 • udostępnianie informacji w zakresie obowiązującego prawa;
 • przygotowywanie informacji i dokumentów do BIP z zakresu swojego działania oraz ich bieżąca aktualizacja;
 • wykonywanie innych zadań przekazanych do realizacji przez Burmistrza.
Informacje powiązane:

- JEDNOSTKI PODLEGŁE:
- osoby:
- dokumenty i informacje:Typ jednostki: Wydziały i stanowiska urzędu
Kadencja: Aktualna kadencja (2014 - 2018)
Autor informacji: Wiesława Wójcik
Informację wprowadził: Mirosław Janowski
Opublikowany dnia: 2007-08-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-03-07
Ilość zmian wpisu: 7 - pokaż poprzednie wersje
Sprawdz stan sprawy w Urzędzie - kliknij tutaj
System umożliwia sprawdzenie statusu spraw prowadzonych w Urzędzie Miejskim w Borku Wlkp.. Aby uzyskać informację o prowadzonej sprawie należy podać numer dokumentu znajdujący się na "Potwierdzeniu przyjęcia pisma". Numer ten należy wpisać w polu wyszukiwarki.Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Valid XHTML 1.0 Transitional

skrzynka
podawcza