Strona główna » Jednostki organizacyjne » Wydziały i stanowiska urzędu » Stanowisko ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych

Stanowisko ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych

E-mail: fundusze@borekwlkp.pl
Ulica: Rynek 1
Kod: 63-810
Miasto: Borek Wlkp.
Telefon: 065 5716120

Zadania stanowiska:

  • prowadzenie całokształtu spraw związanych  z pozyskiwaniem funduszy unijnych i krajowych w szczególności:
  • sporządzanie wniosków o dofinansowanie i  płatność dotyczących dofinansowywanych inwestycji oraz nadzór nad ich prawidłową realizacją,
  • sporządzanie sprawozdań z realizowanych projektów,
  • analizowanie możliwości najkorzystniejszego pozyskiwania dofinansować dla Gminy;
  • współdziałanie z innymi stanowiskami w Urzędzie w zakresie dofinansowywanych projektów;
  • przygotowywanie sprawozdań, ocen, analiz i bieżących informacji o realizacji zadań;
  • wydawanie zaświadczeń potwierdzających fakty lub stan prawny na podstawie dokumentów znajdujących się w komórkach organizacyjnych;
  • udostępnianie informacji w zakresie obowiązującego prawa;
  • przygotowywanie informacji i dokumentów do BIP z zakresu swojego działania oraz ich bieżąca aktualizacja;
  • wykonywanie innych zadań przekazanych do realizacji przez Burmistrza.

 
Informacje powiązane:

- osoby:Typ jednostki: Wydziały i stanowiska urzędu
Kadencja: Aktualna kadencja (2018 - 2023)
Autor informacji: Wiesława Wójcik
Informację wprowadził: Mirosław Janowski
Opublikowany dnia: 2019-02-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2019-02-13
Ilość zmian wpisu: 8 - pokaż poprzednie wersje