Strona główna » Jednostki organizacyjne » Wydziały i stanowiska urzędu » Stanowisko pracy ds. funduszy strukturalnych

Stanowisko pracy ds. funduszy strukturalnych

E-mail: fundusze@borekwlkp.pl
Ulica: Rynek 1
Kod: 63-810
Miasto: Borek Wlkp.
Telefon: 065 5716120

Do zadań stanowiska ds. ogranizacyjnych i organizacji pozarządowych należy w szczególności:

 • Prowadzi całokształt spraw związanych z pozyskiwaniem funduszy unijnych
  w szczególności przygotowuje i kompletuje wnioski na realizację projektów, sporządza wnioski o płatność oraz prowadzi nadzór nad ich realizacją.

 • Współdziała w zakresie finansowania inwestycji gminnych, ze źródeł krajowych
  i zagranicznych, a także je rozlicza.

 • Współpracuje w zakresie sporządzania wniosków o pozyskanie środków unijnych dla przedsiębiorców.

 • Terminowo sporządza programy, informacje i sprawozdania z zakresu prowadzonych spraw.

 • Przygotowuje projekty uchwał Rady Miejskiej dotyczące prowadzonych spraw.

 • Redaguje artykuły do Magazynu Samorządowego Gminy Borek Wlkp.

 • Współdziała z innymi stanowiskami pracy Urzędu, jednostkami organizacyjnymi Gminy, organami administracji samorządowej i rządowej w ramach powierzonego zakresu zadań.

 • Sprawuje kontrolę wewnętrzną w jednostce macierzystej i podległych jednostkach w zakresie prowadzonych spraw oraz prawidłowości wykonywania czynności lub sporządzania dokumentów przez poprzedników w procesie załatwiania danej operacji gospodarczej lub sprawy.

 • Przestrzega postanowień ustawy o ochronie informacji niejawnych.

 • Stosuje jednolity rzeczowy wykaz akt – wg obowiązującej instrukcji kancelaryjnej.

 • Wykonuje polecenia przełożonych.
Informacje powiązane:

- osoby:Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Typ jednostki: Wydziały i stanowiska urzędu
Autor informacji: Mirosław Janowski
Informację wprowadził: Mirosław Janowski
Opublikowany dnia: 2007-06-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-04-09