Strona główna » Jednostki organizacyjne » Wydziały i stanowiska urzędu » Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

E-mail: fundusze@borekwlkp.pl
Ulica: Rynek 1
Kod: 63-810
Miasto: Borek Wlkp.
Telefon: 065 5716120

Do zadań Pełnomocnika ds. Profilaktyki i Roziwązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomani należą w szczegulności:

  • Przygotowanie projektów uchwał Gminnych Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii.
  • Koordynacja działań wynikających z w/w programów.
  • Sporządzanie rocznych sprawozdań z realizacji w/w programów.
  • Realizacja zadań własnych gminy wynikających z ustaw: o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, o przciwdziałaniu narkomani, o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  • Przeprowadzenie analiz występujących problemów alkoholowych i innych patologii społecznych.
  • Współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
  • Współdziałanie z innymi podmiotami, placókami i instytucjami działającymi na rzecz rozwiązywania problemów uzależnień.
  • Przyjmowanie wniosków o objęcie leczenia osób uzależnionych od alkoholu.
  • Prowadzenie niezbędnej dokumentacji zgodnej z obowiązującymi przepisami w zakresie powierzonych do prowadzenie spraw.Informacje powiązane:

- osoby:Typ jednostki: Wydziały i stanowiska urzędu
Autor informacji: Wiesława Wójcik
Informację wprowadził: Mirosław Janowski
Opublikowany dnia: 2007-03-15
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-09-05
Ilość zmian wpisu: 3 - pokaż poprzednie wersje