Strona główna » Jednostki organizacyjne » Wydziały i stanowiska urzędu » Stanowisko pracy ds. obsługi Rady Miejskiej, Burmistrza oraz Kadr

Stanowisko pracy ds. obsługi Rady Miejskiej, Burmistrza oraz Kadr

E-mail: biurorady@borekwlkp.pl
Ulica: Rynek 1
Kod: 63-810
Miasto: Borek Wlkp.
Telefon: 065 5716120

Do zadań stanowiska ds. Obsługi Rady Miejskiej, Burmistrza oraz Kadr należy w szczególności: 1/ przygotowywanie we współpracy z właściwymi merytorycznie stanowiskami pracy materiałów dotyczących projektów uchwał Rady, jej komisji, projektów zarządzeń Burmistrza oraz innych materiałów na posiedzenia i obrady tych organów, 2/ przechowywanie uchwał podejmowanych przez organy Gminy, 3/ podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzeniem sesji, zebrań, posiedzeń i spotkań Rady i jej Komisji, 4/ prowadzenie rejestru uchwał, zarządzeń i innych postanowień Rady, 5/ zapewnienie publikacji wdrożenia uchwał Rady, udostępnianie obywatelom dokumentów z zakresu działania Rady i jej organów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 6/ prowadzenie całokształtu spraw związanych z kadrami Urzędu Miejskiego.
Informacje powiązane:

- osoby:Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Typ jednostki: Wydziały i stanowiska urzędu
Autor informacji: Wiesława Wójcik
Informację wprowadził: Mirosław Janowski
Opublikowany dnia: 2007-06-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-09-16