Strona główna » Jednostki organizacyjne » Wydziały i stanowiska urzędu » Stanowisko pracy ds. promocji Gminy, wydawnictw, współdziałania i kontaktów

Stanowisko pracy ds. promocji Gminy, wydawnictw, współdziałania i kontaktów

E-mail: promocja@borekwlkp.pl
Telefon: 5716120

Do stanowiska ds.. Promocji Gminy, Wydawnictw, Wsółdziałania i Kontaktów należy: 1/ gromadzenie informacji o Gminie, 2/ przygotowanie mateirałów promujących Gminę na zewnątrz, 3/ utrzymywanie bieżących kontaktów z przedstawicielami środków masowego przekazu, 4/ organizowanie współpracy Gminy z zagranicą, 5/ prowadzenie spraw dotyczących współpracy z innymi podmiotami, 6/ sporządzanie informacji o gminie oraz o działalności Urzędu i jednostek podległych, w tym również dla środków masowego przekazu. 7/ prowadzenie spraw związanych z bibliotekami, domami kultury oraz świetlicami, 8/ prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony dóbr kultury, 9/ realizacja zadań gminu z zakresu kultury fizycznej, w tym sportu, rekreacji i wypoczynku, 10/ prowadzenie ewidencji placówek upowszechniania kultury, 11/ organizacja turniejów, zawodów, rozgrywek sportowych, 12/ przyjmowanie zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.Informacje powiązane:

- osoby:
- dokumenty i informacje:Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Typ jednostki: Wydziały i stanowiska urzędu
Autor informacji: Mirosław Janowski
Informację wprowadził: Mirosław Janowski
Opublikowany dnia: 2007-06-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)