Strona główna » Jednostki organizacyjne » Wydziały i stanowiska urzędu » Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami

Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami

E-mail: lokalne@borekwlkp.pl
Ulica: Rynek 1
Kod: 63-810
Miasto: Borek Wlkp.
Telefon: 065 5716120

Zakres obowiązków:

 • zarządzanie gospodarką gruntami – dzierżawa, najem, użyczenie, trwały zarząd, nabywanie, zbywanie;
 • gospodarowanie i zarządzanie komunalnymi gruntami zabudowanymi i przeznaczonymi w planach zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę, w tym ich zbywania,
 • organizowanie przetargów na zbywanie prawa własności, użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Gminy;
 • wycena gruntów i opłaty za korzystanie;
 • prowadzenie ewidencji gruntów komunalnych;
 • prowadzenie administracyjnych postępowań scalania gruntów;
 • rozgraniczenie nieruchomości;
 • podział nieruchomości;
 • aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego;
 • wnoszenie nieruchomości w formie aportu do spółek;
 • udział w komisji szacowania szkód w zakresie klęsk żywiołowych;
 • przygotowywanie sprawozdań, ocen, analiz i bieżących informacji o realizacji zadań;
 • wydawanie zaświadczeń potwierdzających fakty lub stan prawny na podstawie dokumentów znajdujących się w komórkach organizacyjnych;
 • udostępnianie informacji w zakresie obowiązującego prawa;
 • przygotowywanie informacji i dokumentów do BIP z zakresu swojego działania oraz ich bieżąca aktualizacja;
 • wykonywanie innych zadań przekazanych do realizacji przez Burmistrza.

 
Informacje powiązane:

- osoby:
- dokumenty i informacje:Typ jednostki: Wydziały i stanowiska urzędu
Kadencja: Aktualna kadencja (2018 - 2023)
Autor informacji: Wiesława Wójcik
Informację wprowadził: Mirosław Janowski
Opublikowany dnia: 2019-02-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2019-02-13
Ilość zmian wpisu: 7 - pokaż poprzednie wersje