Strona główna » Jednostki organizacyjne » Wydziały i stanowiska urzędu » Stanowisko pracy ds. wojskowych, p.poż. i zarządzania kryzysowego

Stanowisko pracy ds. wojskowych, p.poż. i zarządzania kryzysowego

E-mail: woc@borekwlkp.pl
Ulica: Rynek 1
Kod: 63-810
Miasto: Borek Wlkp.
Telefon: 065 5716120

Zakres obowiązków:

 • prowadzenie spraw wojskowych w tym:
  • wykonywanie prac związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej,
  • organizacja akcji kurierskiej,
  • współdziałanie z organami wojskowymi,
  • prowadzenie całokształtu spraw związanych z funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych;
 • prowadzenie zadań związanych z obroną cywilną między innymi:
  • opracowanie, aktualizacja oraz realizacja planu obrony cywilnej Gminy,
  • kierowanie oraz koordynowanie przygotowań do realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej Gminy,
  • organizacja systemu wykrywania i alarmowania oraz ostrzegania Gminy,
  • opracowywanie oraz aktualizacja planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowej,
 • prowadzenie spraw obronnych, w szczególności:
  • przygotowywanie ludności i mienia komunalnego do działań na skutek podwyższonego stopnia zagrożenia,
  • nakładanie świadczeń osobistych i rzeczowych,
  • opracowywanie i uaktualnianie programów oraz planów szkoleń związanych z obronnością,
  • planowanie i prowadzenie kontroli w jednostkach organizacyjnych Gminy oraz komórkach organizacyjnych Urzędu z zakresu realizacji zadań obronnych,
 • prowadzenie zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym, przede wszystkim:
  • uczestnictwo w przygotowaniu i realizacja gminnego planu reagowania kryzysowego,
  • uczestnictwo w całodobowych dyżurach w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego,
  • planowanie i organizowanie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu reagowania na potencjalne zagrożenia,
  • opracowywanie oraz aktualizacja planów związanych z zarządzaniem kryzysowym,
  • prowadzenie bazy danych sił i środków gminy Borek Wlkp. (baza ARCUS 2005),
  • prowadzenie całokształtu spraw związanych z funduszem sołeckim;
  • przygotowywanie sprawozdań, ocen, analiz i bieżących informacji o realizacji zadań;
  • wydawanie zaświadczeń potwierdzających fakty lub stan prawny na podstawie dokumentów znajdujących się w komórkach organizacyjnych;
  • udostępnianie informacji w zakresie obowiązującego prawa;
  • przygotowywanie informacji i dokumentów do BIP z zakresu swojego działania oraz ich bieżąca aktualizacja;
  • wykonywanie innych zadań przekazanych do realizacji przez Burmistrza.

 
Informacje powiązane:

- osoby:
- dokumenty i informacje:Typ jednostki: Wydziały i stanowiska urzędu
Kadencja: Aktualna kadencja (2018 - 2023)
Autor informacji: Wiesław Wójcik
Informację wprowadził: Mirosław Janowski
Opublikowany dnia: 2019-02-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2019-02-13
Ilość zmian wpisu: 6 - pokaż poprzednie wersje