Strona główna » Jednostki organizacyjne » Wydziały i stanowiska urzędu » Sekretarz Gminy

Sekretarz Gminy

E-mail: sekretarz@borekwlkp.pl
Ulica: Rynek 1
Kod: 63-810
Miasto: Borek Wlkp.
Telefon: 065 5716120

Zakres obowiązków:

 • nadzorowanie organizacji pracy Urzędu i koordynowanie działań podejmowanych przez poszczególne komórki organizacyjne Urzędu;
 • realizowanie z upoważnienia Burmistrza polityki zarządzania zasobami ludzkimi;
 • nadzorowanie przestrzegania regulaminu pracy;
 • opracowywanie projektów i zmian w szczególności: regulaminu organizacyjnego, regulaminu pracy oraz  innych mających wpływ na organizację pracy;
 • nadzorowanie przestrzegania instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt, sprawnego obiegu dokumentów;
 • nadzór nad prowadzoną w Urzędzie działalnością archiwalną;
 • przedstawianie Burmistrzowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu;
 • monitorowanie przestrzegania zasady rzetelnego i terminowego załatwiania spraw, prawidłowej obsługi klientów  Urzędu oraz załatwiania skarg;
 • ustalanie i monitorowanie realizacji procedur kontroli wewnętrznej Urzędu
  w szczególności w zakresie:
 • przestrzegania zasad terminowości i zgodności z prawem postepowania administracyjnego,
 • przestrzegania regulaminów, zarządzeń oraz poleceń służbowych,
 • realizacji wniosków z kontroli wewnętrznych,
 • realizacja wniosków z kontroli zewnętrznych;
 • nadzór nad przygotowaniem projektów uchwał Rady oraz ich realizacją;
 • nadzór we współpracy ze Skarbnikiem  nad gospodarką mieniem Urzędu i środkami budżetowymi  na ten cel;
 • koordynacja i organizacja spraw związanych z zapewnieniem prawidłowego przebiegu spisów – rolnych oraz ludności;
 • współdziałanie z Radą oraz komisjami Rady w zakresie swojego działania;
 • rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi, w szczególności dotyczącymi podziału zadań;
 • inicjowanie i tworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji pracowników samorządowych;
 • sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad Referatem Organizacyjnym, Promocji Gminy  i Oświaty  oraz pracownikami obsługi;
 • podejmowanie czynności kierownika Urzędu pod nieobecność Burmistrza i jego Zastępcy lub wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia obowiązków przez Burmistrza oraz jego Zastępcy;
 • wykonywanie  innych zadań zleconych przez Burmistrza.

W czasie nieobecności Sekretarza, zadania wykonuje Zastępca w zakresie ustalonym przez Burmistrza.

 

 

 
Informacje powiązane:

- JEDNOSTKI PODLEGŁE:
- osoby:Typ jednostki: Wydziały i stanowiska urzędu
Kadencja: Aktualna kadencja (2018 - 2023)
Autor informacji: Wiesława Wójcik
Informację wprowadził: Mirosław Janowski
Opublikowany dnia: 2007-06-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2019-02-13
Ilość zmian wpisu: 6 - pokaż poprzednie wersje