Strona główna » Jednostki organizacyjne » Wydziały i stanowiska urzędu » Sekretarz Gminy

Sekretarz Gminy

E-mail: sekretarz@borekwlkp.pl
Ulica: Rynek 1
Kod: 63-810
Miasto: Borek Wlkp.
Telefon: 065 5716120

Do zadań sekretarza należy w szczególności:

 • zapewnienie zgodności wydawanych decyzji i działań urzędu z obowiązującymi przepisami prawa,
 • organizacja pracy urzędu i koordynowanie działań podejmowanych przez poszczególne komórki organizacyjne,
 • opracowywanie projektów struktury organizacyjnej urzędu,
 • opracowywanie projektu statutu i regulaminów organów gminy,
 • nadzorowanie przestrzegania instrukcji kancelaryjnej,
 • organizowanie współdziałania z sołectwami i osiedlami oraz gminnymi jednostkami organizacyjnymi,
 • nadzorowanie przestrzegania zasady rzetelnego i terminowego załatwiania spraw obywateli,
 • zapewnienie skutecznego sposobu publikacji prawa miejscowego, obwieszczeń oraz wszelkich informacji o charakterze publicznym na terenie gminy,
 • inicjowanie o tworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji pracowników samorządowych,
 • promocja gminy,
 • wydawnie wszelkich wydawanych zaświadczeń i poświadczeń urzędowych,
 • przyjmowanie ustnych oświadczeń woli (tetamenty allograficzne),
 • wykonywanie innych prac zleconych przez burmistrzaInformacje powiązane:

- JEDNOSTKI PODLEGŁE:
- osoby:Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Typ jednostki: Wydziały i stanowiska urzędu
Autor informacji: Mirosław Janowski
Informację wprowadził: Mirosław Janowski
Opublikowany dnia: 2007-06-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-10-10