Strona główna » Jednostki organizacyjne » Wydziały i stanowiska urzędu » Sekretarz Gminy

Sekretarz Gminy

E-mail: sekretarz@borekwlkp.pl
Telefon: 5716120

Do zadań sekretarza należy w szczególności:
1/ zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu w tym nadzorowanie działalności stanowisk pracy
2/ sprawowanie nadzoru nad organizacją pracy, prawidłowym wykonywaniem czynności kancelaryjnych i obiegiem informacji w urzędzie
3/ nadzór nad przestrzeganiem przepisów proceduralnych przy załatwianiu spraw w trybie postępowania administracyjnego oraz interpelacji, wniosków i zapytań radnych
4/ organizacja przyjmowania oraz załatwiania skarg i wniosków
5/ zapewnienie terminowego i prawidłowego przygotowanie przez stanowiska pracy materiałów na posiedzenia komisji, sesje rady
6/ organizacja i koordynacja spraw związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów organów przedstawicielskich i referendum
7/ nadzór nad gospodarką mieniem urzędu i środkami budżetowymi przeznaczonych na pokrycie kosztów jego funkcjonowaniaInformacje powiązane:

- JEDNOSTKI PODLEGŁE:
- osoby:Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Typ jednostki: Wydziały i stanowiska urzędu
Autor informacji: Mirosław Janowski
Informację wprowadził: Mirosław Janowski
Opublikowany dnia: 2007-06-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)