Strona główna » Jednostki organizacyjne » Wydziały i stanowiska urzędu » Stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych

Stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych

E-mail: borekwlkp@borekwlkp.pl
Ulica: Rynek 1
Kod: 63-810
Miasto: Borek Wlkp.
Telefon: 065 5716120

Zakres obowiązków:

 • przyjmowanie wniosków i wydawanie dokumentów stwierdzających tożsamość;
 • przyjmowanie zgłoszeń meldunkowych;
 • przygotowywanie decyzji administracyjnych w sprawach zameldowań lub wymeldowani;
 • prowadzenie składnicy kopert osobowych dokumentów tożsamości oraz unieważnionych dokumentów tożsamości;
 • wydawanie zaświadczeń z ewidencji ludności;
 • prowadzenie i bieżąca aktualizacja rejestru wyborców, sporządzanie spisów wyborców,
 • udostępnianie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych;
 • usuwanie niezgodności danych zawartych w rejestrze PESEL w zakresie prowadzonych zadań lub powiadamianie o niezgodności organu właściwego do ich usunięcia;
 • rejestracja danych w rejestrze PESEL w zakresie prowadzonych zadań;
 • prowadzenie archiwum zakładowego;
 • prowadzenie całokształtu spraw związanych z pełnieniem funkcji koordynatora czynności kancelaryjnych, w szczególności w zakresie:
 • doboru klas z wykazu akt do załatwianych spraw, właściwego zakładania spraw i prowadzenia akt spraw,
 • kontrolowanie prawidłowości  stosowania przepisów instrukcji kancelaryjnej i innych przepisów wykonawczych,
 • przygotowywanie sprawozdań, ocen, analiz i bieżących informacji o realizacji zadań;
 • wydawanie zaświadczeń potwierdzających fakty lub stan prawny na podstawie dokumentów znajdujących się w komórkach organizacyjnych;
 • udostępnianie informacji w zakresie obowiązującego prawa;
 • przygotowywanie informacji i dokumentów do BIP z zakresu swojego działania oraz ich bieżąca aktualizacja;
 • wykonywanie innych zadań przekazanych do realizacji przez Burmistrza.

 
Informacje powiązane:

- osoby:Typ jednostki: Wydziały i stanowiska urzędu
Kadencja: Aktualna kadencja (2018 - 2023)
Autor informacji: Wiesława Wójcik
Informację wprowadził: Mirosław Janowski
Opublikowany dnia: 2019-02-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2019-02-13
Ilość zmian wpisu: 5 - pokaż poprzednie wersje